www.palio.be

dal Belgio con amore

Straffen Contrade en Fantini

Ondanks het feit dat er veel is toegestaan tijdens het Palio is er een reglement met maar liefst 105 artikelen. Zo staat er in artikel 84 dat de fantini voor ze te paard gaan moeten worden gefouilleerd door de politie op verboden wapen bezit.

Er zijn 3 soorten straffen die aan wijken kunnen gegeven worden afhankelijk van de grote van de overtreding.

  1. Censura : geldt voor de volgende 5 Palio’s. Wanneer een wijk binnen deze 5 Palio’s nog 3x een Censura krijgt volgt er 1 deplorazione.
  2. Deplorazione : geldt voor 9 Palio’s. Wanneer een wijk binnen deze 9 Palio’s nog 2x een Deplorazione krijgt volgt er 1 esclusione.
  3. Esclusione (diskwalificatie) : geldt voor een bepaalde tijd met een maximum vanl 10 jaar. Esclusione werd pas na de Tweede Wereldoorlog is ingevoerd. Daarvoor werden wijken nagenoeg nooit gestraft.

Dus kort samengevat :

  1. 4x Censura = 1 Deplorazione (binnen de 5 Palio’s)
  2. 3x Deplorazione = 1 Esclusione (binnen de 9 Palio’s)

Straffen worden pas in het najaar, na de 2 Palio’s uitgesproken. Men geeft echter wel straffen per gelopen Palio.

Hieronder de lijst van de nog openstaande straffen voor de wijken na het Palio-jaar 2016 :

Wijk Sanctie Begonnen op Afgelopen op
Civetta 1 deplorazione Juli  2015 Juli  2019
Istrice 1 deplorazione Juli  2013 Juli  2018
Istrice 1 deplorazione Juli  2013 Juli  2018
Istrice 1 censura Juli  2013 Juli  2016
Leocorno 1 censura Augustus 2014 Juli 2017
Leocorno 1 deplorazione Juli 2015 Augustus 2019
Lupa 1 deplorazione Juli 2013 Augustus 2017
Nicchio 1 censura Juli 2015 Augustus 2017
Nicchio 1 deplorazione Juli 2015 Augustus 2019
Nicchio 1 deplorazione Augustus 2015 Juli 2020
Onda 1 censura Augustus 2013 Augustus 2016
Onda 1 censura Augustus 2015 Juli 2018
Torre 1 deplorazione Augustus 2015 Juli 2020
Valdimontone 2 censure Juli 2015 Augustus 2017
Valdimontone 1 deplorazione Augustus 2015 Juli 2020
Valdimontone 2 Palio’s squalifica Juli 2015 na 2 gelopen Palio’s (nog 1)

Tot op vandaag werden volgende wijken reeds 1 of meermaals gestraft :

Istrice 8x (1973 – 2002 (4 Palio’s) – 2011 – 2013 (2 Palio’s))
Torre 7x (1966 (2 Palio’s) – 1986 – 1990 – 1993 (2 Palio’s) – 2011)
Valdimontone 7x (1966 – 1988 – 1992 – 1994 (2 Palio’s) – 2015 (2 Palio’s)
Oca 6x (1979 – 1982 – 1990 – 1992 – 2002 – 2011)
Nicchio 4x (1988 – 1992 – 1999 – 2001)
Tartuca 4x (1991 – 1997 (3 Palio’s)
Bruco 3x (1981 – 1989 (2 Palio’s))
Chiocciola 3x (1979 – 1984 – 1997)
Lupa 3x (2000 – 2002 – 2011)
Pantera 3x (1995 – 1996 (2 Palio’s))
Aquila 2x (1996 – 2006)
Onda 2x (1988 – 2015)
Drago 1x (1989)
Leocorno 1x (2001)

Civetta, Giraffa en Selva werden tot op heden (2015) nooit geschorst.

Ook aan de fantini worden (andere) straffen opgelegd.

  1. Ammonizione (waarschuwing) : geldt voor 3 Palio’s. Na 2 ammonizioni krijgt de Fantino een Esclusione. Let wel : 3 Palio’s = 3 door hem meegereden Palio’s.
  2. Esclusione (diskwalificatie) : kan voor bepaalde tijd maar ook voor het leven. Een uitsluiting geldt zowel voor tratta/prove als Palio zelf en dit voor de eerst volgende.

Hieronder de lijst van de nog openstaande straffen voor de fantini na het Palio-jaar 2016 :

Fantino Sanctie Begonnen op Afgelopen op
Tremendo Ammonizione Juli 2015 Binnen 3 gelopen Palio’s (1 gelopen)
Bighino Ammonizione Augustus 2015 Binnen 3 gelopen Palio’s (2 gelopen)
Tittia Ammonizione Augustus 2015 Binnen 3 gelopen Palio’s (2 gelopen)
Scompiglio Ammonizione Juli 2016 Binnen 3 gelopen Palio’s (1 gelopen)
Carburo 1 Palio uitgesloten Augustus 2016 Uitgesloten juli 2017
Veleno II 10 Palio’s uitgesloten Juli 2015 Tot 20 augustus 2020
Laatste aanpassing : 26 november 2016