20 ottobre 2018

Verslag

Straordinario 2018

Vrijdag 31 augustus verspreidde de stad Siena de beslissing van Burgemeester en Schepenen dat de poort openstaat om een Palio Straordinario, een extra Palio dus, te organiseren om het einde van de Eerste Wereldoorlog te herdenken; en dit nog in 2018. In een volgende stap werden de 17 contrade geraadpleegd via hun vergaderingen. Daarin stemden de nodige 10 van de 17 wijken JA. Op 13 september besliste het college van burgemeester en schepen dat de Palio zou plaatsvinden op 20 oktober. Een dag later, 14 september kwam de gemeenteraad bij elkaar. Daarna is het aan de 7 NEE-stemmers om te beslissen of ze bij nee blijven of alsnog willen meedoen aan de estrazione.

De estrazione vindt plaats op 30 september om 18u30. Maar liefst 10 wijken zullen geloot worden. De prove regolamentate (nachtritten) zullen op 15 oktober gereden worden. De previsite op 10 en/of 11 oktober in Il Ceppo naargelang het aantal ingeschreven paarden. De quatro giorni starten op 17 oktober met de batterie en de tratta.

De masgalano zal aangeboden worden door de ‘gruppi piccoli e giovani’ van alle wijken en zal gemaakt worden door giraffina Sara Cafarelli. Ze werd in 1975 geboren te Siena, studeerde aan ‘istituto d’Arte Duccio di Boninsegna’ in Siena en stelde in 2013 tentoon in het ‘MoMA’ van New York. Tot 30 oktober stelt ze 10 werken tentoon in de ‘Zenith-Art & Fashion’ galerij in Miami.

Gian Marco Montesano zal de drappellone schilderen. Hij werd geboren in 1949 en woont en werkt in Parijs, Trento en Bologna. Het is een postrealistische schilder die is opgeleid aan het Seminario salesiano di Valdocco in Turijn.  De Basilica San Domenico werd gekozen als kerk waar men na de koers het Te Deum zal zingen en waar de Palio zoals in juli (Provenzano) en augustus (Duomo) zal gezegend worden.

? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Overzicht artikelsAangeboden paarden

1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 20
21 22
23 24
25 26
27 28
29 30
31 32
33 34
35

Batterie

1° Batteria 2° Batteria
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
R R
3° Batteria 4° Batteria
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
R R
Batteria di Recupero
1
2
3
4
5
6
7
8
R

Assegnazione

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Prove

Prima Prova  Seconda Prova
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
R R
Terza Prova  Quarta Prova
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
R R
Prova Generale Provaccia
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
R R

Il Palio

1
2
3
4
5
6
7
8
9
R

Beelden

volgen eerstdaags na de koers

2 luglio 2019 16 agosto 2018