Straffen Contrade en Fantini

Ondanks het feit dat er veel is toegestaan tijdens het Palio is er een reglement met maar liefst 105 artikelen. Zo staat er in artikel 84 dat de fantini voor ze te paard gaan moeten worden gefouilleerd door de politie op verboden wapen bezit.

Er zijn 3 soorten straffen die aan wijken kunnen gegeven worden afhankelijk van de grote van de overtreding.

  1. Censura : geldt voor de volgende 5 Palio’s. Wanneer een wijk binnen deze 5 Palio’s nog 3x een Censura krijgt volgt er 1 deplorazione.
  2. Deplorazione : geldt voor 9 Palio’s. Wanneer een wijk binnen deze 9 Palio’s nog 2x een Deplorazione krijgt volgt er 1 esclusione.
  3. Esclusione (diskwalificatie) : geldt voor een bepaalde tijd met een maximum vanl 10 jaar. Esclusione werd pas na de Tweede Wereldoorlog is ingevoerd. Daarvoor werden wijken nagenoeg nooit gestraft.

Dus kort samengevat :

  1. 4x Censura = 1 Deplorazione (binnen de 5 Palio’s)
  2. 3x Deplorazione = 1 Esclusione (binnen de 9 Palio’s)

Straffen worden pas in het najaar, na de 2 Palio’s uitgesproken. Men geeft echter wel straffen per gelopen Palio.

Hieronder de lijst van de nog openstaande straffen voor de wijken na het Palio-jaar 2017 :

Wijk Sanctie Gestraft voor
Palio van …
Reeds uitgezeten
Palio’s
Nog uit te zitten
Palio’s
Torre 1 Censura 16/08/2017 0 5
Torre 1 Censura 16/08/2017 0 5
Oca 1 Deplorazione 16/08/2017 0 9
Onda 1 Censura 17/08/2015 4 1
Torre 1 Censura 17/08/2015 4 1
Valdimontone 1 Deplorazione 17/08/2015 4 5
Nicchio 1 Deplorazione 17/08/2015 4 5
Torre 1 Deplorazione 17/08/2015 4 5
Nicchio 1 Deplorazione 02/07/2015 5 4
Civetta 1 Deplorazione 02/07/2015 5 4
Leocorno 1 Deplorazione 02/07/2015 5 4
Leocorno 1 Deplorazione 16/08/2014 6 3

Tot op vandaag werden volgende wijken reeds 1 of meermaals gestraft :

Istrice 8x (1973 – 2002 (4 Palio’s) – 2011 – 2013 (2 Palio’s))
Torre 7x (1966 (2 Palio’s) – 1986 – 1990 – 1993 (2 Palio’s) – 2011)
Valdimontone 7x (1966 – 1988 – 1992 – 1994 (2 Palio’s) – 2015 (2 Palio’s)
Oca 6x (1979 – 1982 – 1990 – 1992 – 2002 – 2011)
Nicchio 4x (1988 – 1992 – 1999 – 2001)
Tartuca 4x (1991 – 1997 (3 Palio’s)
Bruco 3x (1981 – 1989 (2 Palio’s))
Chiocciola 3x (1979 – 1984 – 1997)
Lupa 3x (2000 – 2002 – 2011)
Pantera 3x (1995 – 1996 (2 Palio’s))
Aquila 2x (1996 – 2006)
Onda 2x (1988 – 2015)
Drago 1x (1989)
Leocorno 1x (2001)

Civetta, Giraffa en Selva werden tot op heden (2015) nooit geschorst.

Ook aan de fantini worden (andere) straffen opgelegd.

  1. Ammonizione (waarschuwing) : geldt voor 3 Palio’s. Na 2 ammonizioni krijgt de Fantino een Esclusione. Let wel : 3 Palio’s = 3 door hem meegereden Palio’s.
  2. Esclusione (diskwalificatie) : kan voor bepaalde tijd maar ook voor het leven. Een uitsluiting geldt zowel voor tratta/prove als Palio zelf en dit voor de eerst volgende.

Hieronder de lijst van de nog openstaande straffen voor de fantini na het Palio-jaar 2017 :

Fantino Sanctie Gestraft voor
Palio van …
Reeds uitgezeten
Palio’s
Nog uit te zitten
Palio’s
Valter Pusceddu detto Bighino 1 palio di squalifica (som van ammonizione) 16/08/2017 0 1
Valter Pusceddu detto Bighino 1 palio di squalifica 16/08/2017 0 1
Andrea Coghe detto Tempesta  1 Ammonizione 02/07/2017 1 2
Bastiano Sini 1 palio di squalifica 02/07/2017 0 1
Massimo Columbu detto Veleno II 1 Ammonizione 02/07/2015 0 3
Franscesco Caria detto Tremendo 1 Ammonizione 02/07/2015 1 2
Massimo Columbu detto Veleno II 8 palio di squalifica 02/07/2015 4 4
Massimo Columbu detto Veleno II 1 palio di squalifica 02/07/2015 0 1
Alessio Migheli detto Girolamo 1 Ammonizione 16/08/2014 2 1
Luca Minisini detto 1 Ammonizione 16/08/2013 0 3
Gianluca Mureddu detto Filuferru 1 Ammonizione 16/08/2009 0 3
Antonio Villella detto Sgaibarre 1 Ammonizione 16/08/2009 0 3
Ygor Argomenni detto Smarrancio  1 Ammonizione 16/08/2008 0 3
Guiseppe Pes detto Il Pesse 1 Ammonizione 02/07/2005 2 1
Alessandro Chiti detto Voragine  1 Ammonizione 16/08/2003 0 3
Gianluca Scaglione detto Mamassino  1 Ammonizione 09/09/2000 2 1
Guido Tomassucci detto Bonito Da Silva 1 Ammonizione 02/07/2000 1 2
Manolo Deiana detto Ciclone 1 Ammonizione 02/07/1999 1 2
Massimo Donatini detto Stoppa 1 Ammonizione 13/08/1997 0 3
Giorgio Giornelli detto Battaglia 1 Ammonizione 16/08/1997 0 3
Stefano Lobina detto Andrea 1 Ammonizione 03/07/1997 1 2
Maurizio Farnetani detto Bucefalo  1 Ammonizione 16/08/1995 1 2
Francesco Ticci detto Tredici 1 Ammonizione 02/07/1993 0 3
Adolfo Manzi detto Ercolino  1 Ammonizione 02/07/1988 0 3
Pier Camillo Pinelli detto Spillo 1 Ammonizione 02/07/1985 1 2
Laatste aanpassing : 23 april 2018