De Palio’s tussen 1692 en 1699

– DE PALIO’S TUSSEN 1692 EN 1699 –

Dit werkstuk is het vervolg van dat over de Palio’s voor 1691 gebaseerd op het onderzoek van ilpalio.org. Vanaf 1692 werden de overwinningen en de verslagen hiervan opgesteld door de Biccherna. Zoals geschreven in het werkstuk rond de palio’s voor 1691 werden deze, beginnend vanaf 1633 waarin de eerste gedocumenteerde Palio alla Tonda gereden, door de Biccherna genegeerd. Vanaf 2 juli 1692 hebben we dus een officiële nieuwsbron, waaraan nauwelijks wordt geraakt wat volledige betrouwbaarheid betreft.


2 luglio 1692 – ONDA

Uit de Memorie della Compagnia di San Salvatore (Onda) leren we dat er naast een koers ook een Masgalano was voor de mooiste comparsa. Onda was één van de 13 deelnemers en had een strijdwagen met Neptunus, de belangrijkste rivieren van Duitsland en een 20-tal ruiters met Turkse slaven. Ze werden hiervoor beloond met de Masgalano.

Ook de Palio werd door Onda gewonnen met een nieuwe fantino. De prijs was een bassin van zilver met een gewicht van vijf gram en 7 zilveren munten.

2 luglio 1693 – OCA

Macellarino CIVETTA n.r.
Baio di Buonconvento DRAGO n.r.
Passirino BRUCO n.r
Roano di Siena ONDA n.r.
Baiettino OCA Pulcino
Sauro da Siena CHIOCCIOLA n.r.
Malastora TARTUCA n.r.
Fornarino LUPA n.r.
Barberino da Siena ISTRICE n.r.
Morello dell’Oste della Scala NICCHIO n.r.
Morello di Buonconvento LEOCORNO n.r.
Biancalana TORRE n.r.

Op 12 juni kwamen de vier van de Biccherna samen om het verzoek van verzoek van de adellijke afgevaardigden van het feest van de Madonna van Provenzano te bekijken. Er werd besloten om een Palio te lopen op 2 juli op de Piazza en de contrade in te lichten van deze beslissing. Tot 22 juni kregen ze de tijd om zich in te schrijven voor de koers.

Volgende contrade schreven zich in : Civetta, Bruco, Drago, Leocorno, Tartuca, Onda, Lupa, Torre, Chiocciola, Istrice, Nicchio en Oca. Ook de contrada van Spadaforte – vertegenwoordigd door Alessandro Pavolini, Lorenzo Mechini en Antononio Razzonelli schreef zich in.

Op 29 juni verklaarden de vertegenwoordigers van Spadaforte aan de Biccherna dat zij zich zouden terugtrekken van deelname omwille van het sterke verzet van de andere contrade tegen hun deelname.

De toewijzing van de paarden aan de deelnemende contrade vond plaats op 29 juni, buiten Porta Camollia om 22.00 uur. Ook de mossiere en de juryleden werden benoemd.

Op 2 juli verzamelde de Contrade zich in de tuin van Sant’Agostino om een corteo te vormen richting Piazza. Het paard dat als eerste aan de palco dei giudici aan de Costarella passeerde was Oca. Zij kregen een zilveren kistje. Onda kreeg de prijs voor de mooiste comparsa.

2 luglio 1694 – BRUCO

Baio di Torrenieri DRAGO n.r.
Il capitano OCA n.r.
Macellarino ISTRICE n.r.
Passirino CIVETTA n.r.
Il pellegrino GIRAFFA n.r.
Barberino LUPA n.r.
Biancalana TARTUCA n.r.
Baiettino NICCHIO n.r.
Sauro di Siena VALDIMONTONE n.r.
Il calabrese ONDA n.r.
Il fratino PANTERA n.r.
Fratino CHIOCCIOLA n.r.
Ballarino BRUCO Pavolino
Barberino da Siena LEOCORNO n.r.
Fratino di Castiglioncello TORRE n.r.

ACS, Preunitario, Biccherna, 105

Identieke procedures voor de ondertekening  van deelname van de Contrade, de toewijzing van de paarden en de uitvoering van de Corteo Storico en koers waarnaar wordt verwezen in de documentatie van het jaar 1693. De Palio van 2 juli 1694 werd gewonnen door de Contrada del Bruco, die een zilveren schaal kreeg.

2 luglio 1695 – CHIOCCIOLA

Baio di Castiglioncello NICCHIO n.r.
Baietto da Siena CHIOCCIOLA Pulcino
Barberino BRUCO n.r.
Francesino CIVETTA n.r.
Morellino GIRAFFA n.r.
Giudiolo OCA n.r
Castrone TORRE n.r.
Balzanello TARTUCA n.r.
Morello dell’Oste dell’Angelo ONDA n.r.
Morello dell’Oste dell’Angelo LUPA n.r.
Sauro di Siena DRAGO n.r.
Castroncino LEOCORNO n.r.
Baio di Torrenieri ISTRICE n.r.
Baio di Filippo Sergardi VALDIMONTONE n.r.

ACS, Preunitario, Biccherna, 105

Ook hier dezelfde procedures met betrekking tot het uitvoeren van de Palio di Provenzano. De koers werd gewonnen door Chiocciola en bekroond met de gebruikelijke zilveren schaal. De prijs voor de beste verschijning in de Corteo Storico werd niet toegekend (deze prijs werd gegeven aan Bruco wiens paard als tweede was geëindigd).

2 luglio 1696 – LUPA

Fastidio OCA n.r.
Frosini GIRAFFA n.r.
Melatino LEOCORNO n.r.
Morello dell’Oste dell’Angelo ISTRICE n.r.
Balzanello di Buonconvento TARTUCA n.r.
Il bastardo NICCHIO n.r.
Il pecoraio LUPA Pulcino
Balzanello TORRE n.r
Castratino CHIOCCIOLA n.r.
Saurino BRUCO n.r.
Baio dell’Oste della Scala DRAGO n.r.
Grigio di Siena PANTERA n.r.
Il serpente SELVA n.r.
Il superbo CIVETTA n.r.
Grigio dell’Oste dei Galli ONDA n.r.

ACS, Preunitario, Biccherna, 105

Er werd vastgesteld dat als het niet mogelijk was om de prijs voor het ‘voorkomen’ toe te kennen: er werd beslist om een tweede koers te rijden na deze met alle contrade en hun paarden (behalve de winnaar).

De Palio werd gewonnen door Lupa en de prijs voor de beste verschijning, die dus een tweede koers werd, werd gewonnen door Pantera.

[De opzichters van Biccherna] konden, aangezien er geen contrade had deelgenomen aan de Corteo Storico, de prijs niet uitreiken. Daarom hebben zij besloten dat de prijs zal worden uitgereikt door middel van een tweede koers behalve wie de eerste prijs zal hebben gewonnen.

2 luglio 1696 – PANTERA

CORSO SUBITO DOPO IL PRECENTE – SECONDO PREMIO

Fastidio OCA n.r.
Frosini GIRAFFA n.r.
Melatino LEOCORNO n.r.
Morello dell’Oste dell’Angelo ISTRICE n.r.
Balzanello di Buonconvento TARTUCA n.r.
Il bastardo NICCHIO n.r.
Balzanello TORRE n.r
Castratino CHIOCCIOLA n.r.
Saurino BRUCO n.r.
Baio dell’Oste della Scala DRAGO n.r.
Grigio di Siena PANTERA Strega
Il serpente SELVA n.r.
Il superbo CIVETTA n.r.
Grigio dell’Oste dei Galli ONDA n.r.

Volgens Anonimo en Bandiera werd de Palio niet direct na de door de Lupa gewonnen koers gelopen, maar de volgende dag.

Volgens Cecchini en Neri wint Monco in plaats van Strega. Volgens Rossi (ms 1632) wint Sciano. Bandini en Gagliardi registreren deze Palio niet. De stad Siena erkende de overwinning van Pantera met een besluit van het bestuur van 27 juni 1902.

2 luglio 1697 – PANTERA

Morello ISTRICE n.r.
Morello TORRE n.r.
Melato LEOCORNO n.r.
Baio SELVA n.r.
Baio OCA n.r.
Baio LUPA n.r.
Baio ONDA n.r.
Sauro GIRAFFA n.r.
Baio DRAGO n.r.
Baio PANTERA Pavolino
Baio CHIOCCIOLA n.r.
Morello BRUCO n.r
Morello NICCHIO n.r
Baio TARTUCA n.r.

ACS, Preunitario, Biccherna, 105

Bij deze gelegenheid liepen de Contrade met een paard dat ze zelf hadden gekozen of gekocht en dus niet met een door het lot toegewezen paard. Over het koersverloop is niets geweten.

2 luglio 1698 – SELVA

Barberino ONDA n.r.
Becarello GIRAFFA n.r.
Dragone NICCHIO n.r.
Stellino TARTUCA n.r.
Moschino OCA n.r.
Furberia PANTERA n.r.
Tira ISTRICE n.r.
Baione LEOCORNO n.r.
Codino VALDIMONTONE n.r.
Montepulciano LUPA n.r
Stornellino BRUCO n.r
Morellino CHIOCCIOLA n.r.
Berberino SELVA Pelliccino
Napoletano DRAGO n.r.
Brachino TORRE n.r.

ACS, Preunitario, Biccherna, 105
De paarden werden buiten de poort van Camollia uitgeprobeerd; vervolgens werden de vijftien (evenveel als de deelnemende Contrade) uit een groter lot gekozen en werden de anderen weggebracht; de assegnazione werd door loting gedaan. De koers zelf werd gewonnen door Selva.

2 luglio 1699 – CIVETTA

Baio dell’Oste del Sole NICCHIO n.r.
Fornaino TORRE n.r.
Stellino TARTUCA n.r.
Baio di Siena CHIOCCIOLA n.r.
Buonino OCA n.r.
Stornellino ISTRICE n.r.
Sauro di Castiglioncello GIRAFFA n.r.
Il matto BRUCO n.r.
Grigio dell’Oste del Sole ONDA n.r.
Baietto PANTERA n.r
Baio di Castiglioncello DRAGO n.r.
Vegliantino CIVETTA Santino
Pallottino LEOCORNO n.r.
Bicchiari SELVA n.r.
Il capitano LUPA n.r.

Maar liefst 15 contrade namen deel aan deze Palio. Ze werden als volgt tussen de touwen geroepen : Nicchio, Torre, Tartuca, Chiocciola, Oca, Istrice, Giraffa, Bruco, Onda, Pantera, Drago, Civetta, Leocorno, Selva, Lupa.

Giudici della Mossa waren Alessandro Marsili en Fausto Forteguerri; Giudici della Corsa waren Emilio Borghesi Ciai, Alessandro Nini en Alcibiade Bellanti Lucarini.

De Palio werd op een donderdag gereden, maar er is geen info over het koersverloop.

Een zilveren schaal was de prijs voor de winnaar, maar Macchi schreef dat in plaats daarvan 50 scudi aan Civetta werden gegeven. De civettini schonken de gewonnen prijs aan de kerk van San Pietro Buoio alle Tre Vie om de pastoor Antonio Perpignani terug te betalen voor de gastvrijheid die hij hen in die oude kerk had verleend. De kapelaan vierde het evenement met een spectaculair vuurwerk op Piazza del Campo.


Laatste aanpassing : 9 juni 2021