De kapiteins stellen Renato Bircolotti voor als mossiere

Renato Bircolotti werd gisteren voorgedragen als mossiere door de kapiteins van de 10 deelnemende contrade aan de Palio van 16 augustus 2024. Het voorstel werd door de decaan Alessandro Toscano meegedeeld aan de burgemeester van Siena, Nicoletta Fabio. In eerste instantie hadden de kapiteins zelf Bartolo Ambrosione bevestigd, die echter te kennen gaf niet bereid te zijn de Verrocchio opnieuw te beklimmen.

Om deze reden deden de kapiteins een tweede voorstel, waarbij ze Renato Bircolotti voordragen. Volgens artikel 31 van het “Reglement voor de Palio” is de benoeming van Mossiere, op voorstel van de Kapiteins, een zaak van de gemeente Siena. Dit zou dan ook eerstdaags kunnen gebeuren.

Renato Bircolotti is starter bij diverse Palio’s en paardenkoersen in Italië en stond reeds 1x, zonder te overtuigen, op de Verrocchio op 2 juli 2022.