De oorsprong en vroege geschiedenis van de Palio binnen en buiten Siena

De Palio van Siena is de meest prestigieuze Palio van Italië. In 1936 besliste Mussolini zelfs dat alleen Siena het recht nog had om zijn koers Palio te noemen en werden alle andere Italiaanse steden, die Palio’s inrichten, verplicht om hun koers een andere naam te geven. Pas na de val van het fascisme werden er terug Palio’s gereden buiten Siena.

De Palio van Siena is dus niet de enige, misschien zelfs niet de oudste, en op een bepaald ogenblik allicht niet de belangrijkste van Italië.

Op deze pagina’s lichten we de geschiedenis en oorsprong toe van Palio’s in Siena, Ferrara, Asti, Firenze,… Dit alles in 7 verschillende hoofdstukken :

  1. DEEL I – De Palio van Siena : ontstaan en ontwikkeling
  2. DEEL II – De Palio’s van Ferrara en van Asti
  3. DEEL III – De Palio’s van Firenze
  4. DEEL IV – De Palio : een aristocratisch feest met reglementaire problemen in Siena en in Firenze
  5. DEEL V – Het Geslacht Gonzaga van Mantua en de Palio
  6. DEEL VI – De Palio’s van Alessandro dei Medici, eerste hertog van Firenze
  7. DEEL  VII – De eerste Palio’s : materiaal en gebruik

door Jan Gilliams