De geschiedenis van confrontaties tussen niet-rivaliserende contrade : periode 1969-1975

Na de tweede aflevering over de periode 1960-1967 gaat ons feitenverhaal over confrontaties tussen niet-rivaliserende contrade verder. In deze derde aflevering sluiten we de jaren zestig af en gaan we de jaren zeventig in. In de periode 1969 tot 1975 zijn er wederom weer heel wat confrontaties geweest.

Palio 16 augustus 1969: In deze Palio geloofden de giraffini ten onrechte dat de fantino van Lupa (Baino, verbonden aan Bruco die destijds rivaal was van Giraffa) de Contrada di Provenzano met Tristezza en Arianna had gehinderd. Na de koers gaven ze Baino een pak slaag wat een confrontatie tussen Giraffa en Lupa tot gevolg had.

Palio Staordinario 21 september 1969: Palio gewonnen door Oca met Aceto en Topolone. Na de Palio, ter hoogte van Verrocchio, probeerde de bevolking van Istrice de fantino van Lupa, Bazza, aan te vallen. Oca had de Palio net gewonnen en was bondgenoot van Lupa. Een confrontatie tussen Istrice en Oca volgde.

Palio 16 augustus 1970: In deze Palio blokkeerde de fantino van Istrice, Capretto, Torre door de teugels van de merrie van de Sambrina vast te nemen. Na de Palio was er een confrontatie tussen Torre en Istrice en enkele chiocciolini die Torre een handje wilden helpen. Eveneens in die Palio, bij de Mossa, werd de fantino van Bruco, Tristezza, gehinderd door Bazza van Nicchio. Na de Palio was er ook een confrontatie tussen de Bruco en de Nicchio.

Palio 16 augustus 1972: Na een prova was er een confrontatie tussen Tartuca en Onda, toen en nog steeds bondgenoten. Wat de motivatie was, weten we niet.

Palio 16 augustus 1974: De fantino van Pantera, Ragno, was eigenlijk heel dicht bij Onda. Tijdens de prove werd hij beledigd door contradaioli van Torre omdat deze vreesden dat hij Spillo en Orbello wilde blokkeren om zo de overwinning van Onda met Ercolino en Marco Polo te begunstigen. Ragno reageerde provocerend op deze beledigingen, maar in feite heeft hij tijdens de koers Torre niet gehinderd of gepareerd. Na de Palio zochten de torraioli Ragno op en er ontstond een confrontatie met Pantera. Uit getuigenissen blijkt dat Ragno eerder geslagen werd omwille van zijn provocerende houding die hij had tijdens de prove dan om wat hij gedaan had tijdens de koers. Na een prova in deze Palio ontstond er ook een discussie tussen ondaioli en Aceto, fantino bij Selva. Waarschijnlijk was de reden dat Aceto  niet voor Onda gekozen had.

Palio 2 juli 1975: In die Palio pareerde Aquila, met Bazza en Pythagoras Onda met Ercolino en Quebel om zijn positie te verdedigen. Na de Palio probeerden ondaioli het grondgebied van Aquila binnen te vallen.

Palio 17 augustus 1975: In de derde Casato pareerde Valdimontone met Canapino en Rimini Bruco met Ercolino en Rucola om zijn eerste positie te behouden. Na de Palio sloegen de brucaioli Canapino en bijgevolg ontstond er een confrontatie tussen de Bruco en de Valdimontone.

Foto : Ricordi di Palio