Laatste Palio na 2010

Volgende paarden reden hun laatste Palio na 2010 :

Naam Foto Debuut Laatste Palii Corsi Palii Vinti
Elfo Di Montalbo 2 luglio 2005 2 luglio 2011 8 0
Elimia 2 luglio 2007 2 luglio 2010 3 0
Fantastic Light 16 agosto 2011 16 agosto 2011 1 0
Fedora Saura 2 luglio 2006 16 agosto 2011 8 3
Gammede 16 agosto 2009 16 agosto 2012 4 0
Giostreddu 2 luglio 2010 2 luglio 2010 1 0
Giove Deus 2 luglio 2008 2 luglio 2010 4 0
Guess 16 agosto 2008 2 luglio 2013 4 1
Guschione 16 agosto 2009 16 agosto 2010 1 (+ 1 niet gereden) 0
Ilon 16 agosto 2008 16 agosto 2010 3 0
Indianos 16 agosto 2010 2 luglio 2014 7 0
Insomma 2 luglio 2009 2 luglio 2010 2 0
Istriceddu 16 agosto 2008 16 agosto 2014 6 2
Ivanov 2 luglio 2011 2 luglio 2012 3 1
Lahib 16 agosto 2010 16 agosto 2010 1 0
Lamagno 2 luglio 2012 2 luglio 2012 (niet gereden) 0
Lampante 16 agosto 2009 2 luglio 2012 4 0
Leo Lui 2 luglio 2009 2 luglio 2010 2 0
Lo Specialista 16 agosto 2010 16 agosto 2014 7 1
Magic Tiglio 2 luglio 2012 16 agosto 2012 2 0
Marrocula 2 luglio 2011 16 agosto 2011 2 0
Meremanna 16 agosto 2011 16 agosto 2011 1 0
Messi 2 luglio 2011 2 luglio 2011 (niet gereden) 0
Miguel 2 luglio 2011 2 luglio 2011 1 0
Missisippi 2 luglio 2012 2 luglio 2012 1 0
Mississippi 2 luglio 2011 2 luglio 2017 6 1
Misteriosu 2 luglio 2012 2 luglio 2012 1 0
Mocambo 16 agosto 2010 16 agosto 2016 8 0
Moedi 2 luglio 2011 16 agosto 2012 4 0
Morosita Prima 16 agosto 2012 16 agosto 2017 7 2
Mortimer 16 agosto 2010 16 agosto 2010 1 0
Naike 2 luglio 2013 2 luglio 2014 3 0
Nestore De Aighenta 2 luglio 2012 2 luglio 2012 (niet gereden) 0
Nicolas De Pedra Ulpu 16 agosto 2012 16 agosto 2013 2 0
Nobile Nilo 16 agosto 2012 16 agosto 2012 1 0
Nottambulo 2 luglio 2013 2 luglio 2013 1 0
Occole 16 agosto 2014 2 luglio 2015 2 1
Ondina Prima 2 luglio 2014 16 agosto 2016 2 0
Oppio 16 agosto 2013 16 agosto 2019 6 1
Osama Bin 2 luglio 2015 16 agosto 2018 2 0
Osvaldo 16 agosto 2013 16 agosto 2014 3 0
Ozzastru 2 luglio 2013 2 luglio 2013 1 0
Pestifero 2 luglio 2013 2 luglio 2013 1 0
Phalena 16 agosto 2013 16 agosto 2013 1 0
Phatos De Ozieri 2 luglio 2016 16 agosto 2018 2 0
Polonski 16 agosto 2013 16 agosto 2017 5 1
Porto Alabe 2 luglio 2013 16 agosto 2019 14 2
Preziosa Penelope 17 agosto 2015 16 agosto 2016 3 2
Quadrivia 17 agosto 2015 2 luglio 2016 2 0
Quasimodo di Gallura 17 agosto 2015 16 agosto 2017 3 0
Queen Winner 16 agosto 2018 16 agosto 2018 1 0
Querida De Marchesana 2 luglio 2017 2 luglio 2017 1 0
Querino 2 luglio 2014 17 agosto 2015 3 0
Quietness 16 agosto 2014 16 agosto 2014 (niet gereden) 0
Quintiliano 2 luglio 2015 2 luglio 2015 1 0
Quit Gold 2 luglio 2014 2 luglio 2015 2 0
Qulpa Di Gallura 17 agosto 2015 17 agosto 2015 1 0
Quore de Sedini 16 agosto 2017 16 agosto 2017 (niet gereden) 0
Raktou 17 agosto 2015 2 luglio 2016 2 0
Raol 20 ottobre 2018 20 ottobre 2018 1 0
Remistirio 16 agosto 2016 2 luglio 2019 3 0
Remorex 20 ottobre 2018 16 agosto 2019 3 2
Renalzos 2 luglio 2016 2 luglio 2019 5 0
Rexy 16 agosto 2016 16 agosto 2016 1 0
Reynard King 2 luglio 2016 16 agosto 2016 2 0
Roba e Macos 2 luglio 2015 17 agosto 2015 2 0
Rocco Nice 2 luglio 2018 2 luglio 2019 2 1
Rocco Ro 16 agosto 2017 2 luglio 2018 2 0
Rodrigo Baio 16 agosto 2018 16 agosto 2018 1 0
Rombo de Sedini 2 luglio 2018 20 ottobre 2018 2 0
Sarbana 2 luglio 2016 16 agosto 2017 3 1
Smeraldo Nulese 2 luglio 2016 2 luglio 2017 3 0
Sorighittu 2 luglio 2018 2 luglio 2019 3 0
S’Othieresu 16 agosto 2017 16 agosto 2017 1 0
Su Re 2 luglio 2017 2 luglio 2017 1 0
Tale E Quale 16 agosto 2018 2 luglio 2019 2 1
Techero 20 ottobre 2018 20 ottobre 2018 1 0
Terribile Da Clodia 20 ottobre 2018 20 ottobre 2018 1 0
Tonina 20 ottobre 2018 20 ottobre 2018 1 0
Tornada 16 agosto 2019 16 agosto 2019 1 0
Tornasol 2 luglio 2017 2 luglio 2017 (niet gereden) 0
Tottugoddu 16 agosto 2019 16 agosto 2019 1 0
Trattu De Zamaglia 2 luglio 2018 2 luglio 2018 1 0
Unidos 16 agosto 2019 16 agosto 2019 1 0
Laatste aanpassing : 23 augustus 2022