Analyse van de palio van 2 juli 2016

De koers van 2 juli heeft veel inkt doen vloeien bij specialisten, meer bepaald over de merkwaardige koers van Gigi Bruschelli, ‘il re della piazza’ met zijn 13 overwinningen. Ik resumeer de opinies van specialisten zoals Sergio Profeti van de Sunto-site en van Bastiano, ex-fantino en expert-analyse.

Bruco moest de start geven en de eerste vraag was : wat gaat Sanna doen, fantino van Bruco maar onder contract bij Valdimontone dat niet meedeed maar wel de gehate rivaal Nicchio. Gaat Sanna de instructies volgen van Bruco en Nicchio goed doen starten of de belangen van Montone verdedigen en Nicchio laten staan ? Sanna gaf duidelijk de start aan Nicchio en hypothekeerde zijn verdere loopbaan bij Montone.

Maar nog belangrijker was de strategie van Bruschelli die voor Drago reed op de snelle Pathos. Hij had 4 opties : winnen voor Drago zoals hij hoorde te doen, zijn jonge zoon Enrico aan zijn eerste overwinning helpen voor Giraffa, of Nicchio helpen (dat hem 300.000 euro zou beloofd hebben voor hulp) of Lupa dat hem een allicht een vergelijkbaar bedrag had beloofd.

Bruschelli stond op een uitstekende tweede plaats, Lupa op een derde naast de rivaal Istrice op een vierde plaats. Istrice deed alles om Lupa te hinderen, duwen en ervoor gaan staan, tot plotseling Bruschelli plaats maakte, Lupa op de tweede plaats ging staan, weg van Istrice. Dit was duidelijk een hulp van Bruschelli aan Lupa maar niet zonder eigenbelang. Ook Bruschelli ondervond last van het duwen van Istrice op Lupa en bijgevolg op hem. Istrice was verrast en wist niet meer wat te doen.

Nicchio vertrok aan de leiding, gevolgd door Bruschelli voor Drago en Lupa : de drie favorieten op kop. In de eerste San Martinobocht leek Bruschelli te remmen. Tot de tweede San Martinobocht bleven de posities ongewijzigd , maar Bruschelli keek voortdurend achteruit en niet naar Nicchio voor hem. Waarom ? Wilde hij Nicchio helpen en achtervolgers afremmen of zocht hij zijn zoon ? Pas in de tweede San Martinobocht realiseerde Bruschelli zich dat zijn zoon reeds in de eerste bocht was gevallen. Hij ging verder in achtervolging van Nicchio en in de aanloop van de derde San Martinobocht week hij uit naar links en liet een opening voor Lupa dat daarna langs binnen voorbij Nicchio en Drago ging en de palio won.

Was dit uitwijken naar links een opzettelijke opening voor Lupa of wilde Bruschelli Nicchio passeren langs links boven ? Waarschijnlijk het tweede, want Nicchio botste licht tegen het paaltje van San Martino, ging daardoor te veel naar links, hinderde Bruschelli en Drago, en kreeg Lupa vrij spel. Beelden tonen de verbetenheid van Bruschelli om toch nog langs boven Nicchio te passeren. Of hoe een fantino in 75 seconden meerdere keuzes moet maken.

Hoe dan ook, Bruschelli is er niet armer van geworden, en wij hebben een prachtkoers gezien. Volgens de laatste berichten overweegt Nicchio op 16 augustus het opnieuw met de oude meester Bruschelli  te proberen.

Jan Gilliams vanuit Vescona (SI)