Voorbeschouwing estrazione van zondag 26 mei

We starten dit overzicht met een klein dankwoord aan Sunto die enig opzoekwerk deed en mooi bundelde. We delen graag de conclusies.

Contrade die wel/niet mogen deelnemen

De contrade die zeker deelnemen: Valdimontone, Pantera, Bruco, Leocorno, Lupa, Civetta, Oca.
De Contrade die mits loting mogen deelnemen: Chiocciola, Drago, Giraffa, Istrice, Nicchio, Onda, Selva, Tartuca.
De Contrade die zeker niet mogen deelnemen wegens schorsing: Aquila, Torre.

Estrazione op 26 mei

Na 2002 en 2019 is het de derde keer deze eeuw dat de estrazione plaatsvindt op 26 mei. In e vorige eeuw tellen we er 9, van wie 2 zelfs voor de Wereldoorlog. Opvallend is dat de laatste 6x dat de extrazione plaatvond op 26 mei er telkens 1 of meerdere contrade gediskwalificeerd waren.

In 1971 werd het gediskwalificeerde Istrice niet uitgeloot, in 1985 werden er maar liefst 5 contrade uitgeloot. Ook in 1991 was dit het geval. (Oca werd toen ok uitgeloot waardoor ze hun schorsing konden uitzitten);  in 1996 was het de beurt aan Pantera om de diskwalificatie uit te zitten; in 2002 werden twee gediskwalificeerde Contrade geloot: Leocorno en Nicchio; in 2019 gebeurde hetzelfde bij Tartuca. Dit jaar zijn Aquila en Torre gediskwalificeerd en hopen zij om uitgeloot te worden zodat ze deze kunnen uitzitten.

Bij de elf estrazioni op 26 mei was Torre de contrade die het vaakst geloot werd (4x). Aquila, Chiocciola, Giraffa en Tartuca volgen met 3.

Onda en Selva werden nog nooit uitgeloot op 26 mei. Bij een Palio waarbij de vlag van Valdimontone als eerste hangt werden Istrice en Tartuca nooit uitgeloot.

Andere statistieken

Wanneer er slechts 3 contrade uitgeloot moeten worden zijn er 120 mogelijkheden. Omwille van de diskwalificaties zijn er dus slechts 8 contrade die geloot kunnen worden. Dat maakt dat er slechts 56 mogelijke combinaties zijn, minder dan de helft dus. Uit deze mogelijke combinaties is het ook niet mogelijk dat er een Palio-bis zal zijn (lees: dezelfde 10 aan de start als één van de vorige Palio’s). Dit is de eerste keer dat we dit voor de extrazione al kunnen zeggen.

Wat betreft de Terzi bestaat de mogelijkheid dat wanneer Drago, Giraffa én Lupa geloot worden dat alle wijken van het Terzo di Camollia zullen deelnemen. Gezien Aquila en Torre geschorst zijn kunnen de respectievelijke Terzi nooit compleet zijn.

In de huidige eeuw, sinds 2001, werden 15 van de 22 estrazioni getroffen door diskwalificaties. Dat is veel.

Wat betreft het aantal keer dat een contrada geloot werd zien we volgende cijfers: Drago (8x), Chiocciola, Tartuca en Torre volgen met 6. Onda en Giraffa tellen er 5; Aquila en Istrice 4, Nicchio 3 en Selva slechts 2. Onda en Selva wachten sinds 2015 om geloot te worden voor de Palio van juli.

Een Palio met de Quattro Verdi zit er wel in indien Drago en Selva geloot worden. Dit is geleden van juli 2022.

Indien geloot zien we volgende specialekes:

 • Aquila zal de schorsing onmiddellijk uitzitten waardoor ze in augustus uitgeloot kunnen worden en dus deelnemen.
 • Chiocciola zou zijn achtste Palio op rij lopen (sinds oktober 2018)
 • Drago zou voor de 4e keer op rij geloot kunnen worden in juli
 • Tartuca zou zijn 4e Palio op rij lopen.
 • Torre zou voor de 3e keer op rij geloot worden in juli (waardoor ze een eerste diskwalificatie zouden uitzitten)

Estrazione op 26 mei

 • 2019 : Giraffa, Chiocciola, Drago (+ Tartuca squalificata)
 • 2002 : Chiocciola, Aquila, Torre (+ Leocorno e Nicchio squalificate)
 • 1996 : Giraffa, Bruco, Leocorno (+ Pantera squalificata)
 • 1991 : Nicchio, Leocorno, Pantera, Valdimontone, Tartuca (+ Oca squalificata)
 • 1985 : Oca, Torre, Tartuca, Istrice, Giraffa
 • 1971 : Valdimontone, Chiocciola, Bruco
 • 1968 : Civetta, Istrice, Leocorno
 • 1957 : Aquila, Civetta, Torre
 • 1946 : Leocorno, Pantera, Oca
 • 1938 : Aquila, Drago, Tartuca
 • 1935 : Civetta, Torre, Giraffa

Valdimontone die als eerste vlag buitenhangt

 • 1901 : Torre, Oca, Chiocciola
 • 1907 : Aquila, Nicchio, Civetta
 • 1936 : Giraffa, Leocorno, Pantera
 • 1976 : Oca, Onda, Pantera
 • 1984 : Onda, Nicchio, Giraffa
 • 2004 : Drago, Giraffa, Selva, Pantera
 • 2013 : Leocorno, Onda, Nicchio
 • 2022 : Drago, Bruco, Chiocciola, Civetta, Pantera, Torre

Geloot sinds 2001 *

 • AQUILA : 2017 – 2007 (diskw.) – 2006 – 2003 – 2002
 • CHIOCCIOLA : 2023 – 2022 – 2019 – 2012 – 2003 – 2002
 • DRAGO : 2023 – 2022 – 2019 – 2012 – 2011 – 2010 – 2007 – 2004
 • GIRAFFA : 2019 – 2018 – 2017 – 2004 – 2001
 • ISTRICE : 2023 – 2012 (diskw.) – 2012 – 2010 – 2009
 • NICCHIO : 2016 – 2013 – 2008 – 2002 (diskw.)
 • ONDA : 2015 – 2014 – 2013 – 2010 – 2005
 • SELVA : 2015 – 2004
 • TARTUCA : 2019 (diskw.) – 2018 – 2017 – 2016 – 2015 – 2012 – 2001
 • TORRE : 2023 – 2022 – 2006 – 2005 – 2002 – 2001

* let op: in 2020 en 2021 werden er omwille van Covid-19 geen Palio’s gereden.