De 2 andere enveloppen voor de start (16 agosto 2018)

De startvolgorde van de Palio wordt pas op het laatste ogenblik bepaald en wel door het lot. Wanneer de ruiters de entrone van het stadhuis hebben verlaten en de Casato naderen, worden op het bovenste verdiep van de Palco aan de start, een verdiep omschreven als de “Palco dei Giudici della vincita”, de tribune van de Rechters van de Overwinning, 3 startvolgorden geloot  in een klein houten hokje, “Lo Stanzino” genoemd, door de 3 Deputati della Festa, de Toezichthouders op alle aspecten van het Feest.

Men gebruikt hiervoor een speciaal gemaakt object, de “fiasca” of Kolf die uit twee  delen bestaat. Telkens tien balletjes met de kleuren der contrade, “barberi” genaamd, gaan in drie metalen dozen, een “serbatoio”  of  klein  reservoir,  worden erin geschud, en vallen in een ermee verbonden “tubo”  of koker, waarna een schuif wordt omgedraaid en de bolletjes in de startvolgorde verschijnen.

De volgorde van de eerste tube wordt zorgvuldig genoteerd in 3 exemplaren : 1 voor de mossiere, 1 voor de Deputati zelf en 1 voor de politiecommandant. De tweede en eventueel derde tube worden pas opengeschoven als er een andere startvolgorde zou nodig zijn.

De twee andere mogelijke startvolgordes worden de dagen na de palio vrijgegeven. Of deze voor een snellere start hadden kunnen zorgen valt te betwijfelen, want we waren weg binnen de 20 minuten. Of de koers anders zou verlopen hebben staat buiten kijf!

Seconda busta : Bruco, Nicchio, Tartuca, Drago, Leocorno, Civetta, Giraffa, Valdimontone, Lupa en Pantera als starter.

Terza busta :Civetta, Giraffa, Valdimontone, Bruco, Drago, Lupa, Leocorno, Tartuca, Pantera en Nicchio als starter.