De burgemeester van Siena, Luigi De Mossi, presenteerde afgelopen vrijdag de nieuwe Palio-reglementen

Vrijdag 21 juni, om 12u00, organiseerde burgemeester De Mossi een persconferentie om de herziening van de Palio Reglementen toe te lichten die op maandag 17 juni goedgekeurd werden op de gemeenteraad. Aanwezig waren verder de leden van de studiecommissie, samengesteld door diezelfde burgemeester : Maurizio Forzoni, Carlo Marsiglietti , Luca Micheli, Pierluigi Piccini, Claudio Rossi, Massimo Castagnini, Marco Fattorini, Michele Pinzuti en Emiliano Muzzi.

De Mossi startte met een bedanking : “Het was een intens en interessant werk waarbij ik alle leden van de commissie wil bedanken. We hebben heel snel en goed werk geleverd. De commissie heeft altijd unaniem besloten”.

23 artikelen gewijzigd, maar voor de volgende Palio van juli zullen alleen artikelen 37 en 38 op experimentele basis van kracht worden, terwijl de andere pas vanaf 1 december 2019 van kracht worden bij het begin van het nieuwe anno contradaiolo.

De artikelen die al in de volgende Carrière van kracht zullen worden, 37 en 38, spitsen zich toe op de methodes van registratie van de paarden door de eigenaars voor de previsite en de tratta. In de nieuwe herziening werd een niet-bindende raadpleging van de kapiteins opgenomen voorafgaande aan de prove regolamentate om zo tot een betere keuze van de 10 paarden te komen.

Belangrijk nieuws is er ook over artikels 98 en 99, die handelen over de Giustizia Paliesca. “De gedelegeerde rechter heeft de taak om de voorstellen van de straffen voor contrade en fantini te formuleren. Vervolgens hebben de benadeelden 7 dagen tijd om een dossier ter verdediging samen te stellen. Vervolgens zal de rechter oordelen of de motiveringen overtuigend genoeg zijn. Indien niet zal hij zijn sanctie uitspreken waarna de verdediging 10 dagen tijd heeft om een ultiem verweer te formuleren.

Onder de straffen tegen de fantini is in het nieuwe reglement ook een “waarschuwing” opgenomen die stelt dat deze zal worden toegepast in het geval dat het gemeentebestuur van mening is dat het gedrag van de fantino een autonome keuze was. Artikel 101 wordt dus niet meer toegepast waarin staat dat de contrada aansprakelijk is voor het gedrag van zijn fantino.

Verder werd ook de procedure voor een Palio Straodinario aangepast. Een verzoek tot de organisatie van een extra Palio moet ontvangen zijn door de burgemeester voor de deadline van 31 maart. Enkel als de feiten, waarvoor men een Palio wil organiseren na 31 maart plaatsvinden kan een uitzondering gemaakt worden.

Ook aan artikel 17 werden wijzigingen gedaan. Vanaf de invoering van het reglement is de kapitein toegestaan om 3 mangini (vertrouwelingen) te kiezen; daarnaast is het ook verplicht om de naam van de dierenarts van de wijk door te geven. Deze kan gekozen worden uit het register van de beroepsvereniging.

Aan het einde van de persconferentie werd de nieuwe software “Giustizia Paliesca” gepresenteerd door Guido Collodel, hoofd van het ufficio del Palio. De grote nieuwigheid is dat het mogelijk is om gratis onderzoek te doen naar de redenen voor de sancties. Het programma voert eerst een “scan” uit van de tekst die in de zoekopdracht is ingevoerd en verdeelt deze in eenvoudige elementen (getallen, woorden, enz.). Vervolgens brengt hij de verschillende vormen van een woord in kaart (enkelvoud / meervoud, achtervoegsels, enz.). Het programma koppelt ze aan synoniemen en wijst uiteindelijk een score toe op basis van de dichtheid van de woorden die voor de zoekopdracht worden gebruikt in de geanalyseerde tekst, dat wil zeggen in de motivaties van de sancties.