Enkele voortekenen in de Cencio van Massimo Stecchi ?

Zoals steeds wordt er in Siena gezocht naar voortekenen die een mogelijke overwinning van de ene of de andere wijk voorspellen. De contradaioli bestuderen elke centimeter van de drappellone minutieus in de hoop iets te vinden.

Zo werden er volgende ‘voortekenen’ gevonden : hoewel de schilder gekozen heeft voor een eenvoudig ontwerp met weinig significante figuren zien we een kind met donkere huiskleur. Hierin wordt de moor uit het wapenschild van Giraffa herkend.

Als we verder kijken zie we dat de achtergrond helder blauw is, daarbij de witte ballon en we zien de kleuren van Onda.

Diezelfde ballon zou wel eens kunnen duiden op de cuffia (wijk die het langst niet gewonnen heeft wordt nonna genoemd en die nonna draagt een kapje (cuffia)). Een goed voorteken voor Aquila die momenteel nonna zijn ?

Tot slot lijkt de buste van de Madonnan versierd met twee slakken, Chiocciola ?

En als het geen van deze 4 wordt zullen ze wel een teken vinden waarom 1 van de andere 6 gewonnen heeft 🙂