Het programma van de Quattro Giorni van de Palio van 2 juli 2023

Eindelijk! Palio! Zoals jullie weten zijn er veel afspraken tijdens de dagen van de Palio. Om het overzichtelijk te houden vatten we even samen.

Deelnemers aan de Palio zijn Aquila, Giraffa, Selva, Onda, Nicchio, Tartuca; aangevuld door Istrice, Drago, Torre en Chiocciola. Oca en Civetta zijn gediskwalificeerd. We zien twee rivaliteiten op de Piazza: Chiocciola-Tartuca en Torre-Onda.

Deze tien contrade zullen op 29 juni een paard toegewezen krijgen door loting. Diezelfde ochtend vinden enkele batterie plaats waar de paarden getest zullen worden. Tijdens de 4 dagen van de Palio zullen de deelnemers 6 prove rijden; één in de ochtend en één ’s avonds zodat de fantino vertrouwd kan geraken aan zijn paard en de combinatie van de twee aan de tufo (zand) op de Piazza.

De prove zijn bij te wonen door een plaats te betalen op de tribunes of gratis op het binnenplein. Ook de batterie van de tratta zijn op die manier te volgen.

Voorafgaand aan de Palio gaat de Corteo Storico rond het plein. Meer dan 600 figuranten zullen de 17 contrade vertegenwoordigen alsook de instellingen van de oude Republiek Siena. De Corteo start in de namiddag aan de Piazza del Duomo en slingert zich door enkele straten van het stadscentrum richting Piazza del Campo.

De uiteindelijke koers bestaat uit drie ronden rond de Piazza del Campo waarbij de paarden zonder zadel zullen bereden worden.

Vanavond, zondag 26 juni, wordt de drappellone geschilderd door Roberto Di Jullo voorgesteld, alsook de Masgalano.

Een overzicht van de volgende dagen:

Dinsdag 27 en woensdag 28 juni

5.30 – prove regolamentate (de voormalige prove di notte). Na de previsite van afgelopen donderdag 22 en vrijdag 23 juni in de dierenkliniek van Il Ceppo werden 72 paarden weerhouden voor deze prove. Na deze prove volgt een nieuwe selectie van paarden die mogen deelnemen aan de tratta.

Donderdag 29 juni

7.00 uur – Presentatie van de paarden die deelnemen aan de batterie van de tratta. De eigenaars brengen hun paard naar de Piazza del Campo waar ze op de binnenplaats van het stadhuis opnieuw een medische keuring krijgen.

9.00 uur – Start van batterie. De paarden worden door de kapiteins onderverdeeld in een vijftal batterie. Ze zullen tussen de touwen geroepen worden en 3 ronden rond de Piazza rijden. Zoals dus ook tijdens de prove of de Palio zelf. Na de batterie komen de kapiteins van de 10 deelnemende contrade bij elkaar in aanwezigheid van de burgemeester. Zij zullen de 10 deelnemende paarden kiezen.

12.00 / 13.30 (indicatieve tijd) – Assegnazione. De verloting van de 10 gekozen paarden vindt plaats op een podium voor het Palazzo Pubblico. Elk paard wordt gekoppeld aan een contrada. Daarna zal het paard door de leden van de wijk naar de stal van de contrada gebracht worden.

19.45 uur – Prima prova. De eerste van zes prove voorafgaand aan de Palio. Ongeveer een uur voor de prova zullen de contrade één voor één hun paard naar de Piazza en meer bepaald het stadhuis brengen. Om deze prove te zien moet je tijdig op de Piazza zijn want deze wordt ongeveer een kwartier voor de prova afgesloten.

Elke Contrada kiest een fantino (jockey) die ze mogen wisselen tot de ochtend van de Palio zelf. Het paard daarentegen kan je niet meer wisselen! De paarden worden tussen de touwen geroepen door de mossiere (starter). De tiende en laatste contrada bepaald wanneer er gestart wordt. Van zodra de neus van het paard ter hoogte komt van de tweede koord laat de starter de eerste vallen en wordt er gestart. Dit kan even duren! De volgorde is deze waarin de 10 wijken uitgeloot werden voor de Palio.

Vrijdag 30 juni

9.00 – Seconda prova. Volgorde tussen de touwen is de omgekeerde van de prima prova.

19.45 uur – Terza prova ronde. Volgorde tussen de touwen is de volgorde van toewijzing van de paarden tijdens de assegnazione.

Zaterdag 1 juli

9.00 uur – Quarta prova. Volgorde tussen de touwen is de omgekeerde van de terza prova.

17.30 uur – Overdracht van de Drappellone van het stadhuis naar de kerk van Provenzano. Elke wijk vaardigt twee alfiere (vlaggenzwaaiers) en een tamburino (trommelaar) af.

19.45 uur – Prova Generale. De volgorde is de nummer dat de paarden tijdens de assegnazione aan hun oor hadden hangen. De prova wordt voorafgegaan door de ‘carica’ van de Carabinieri te paard.

Na de Prova Generale zullen er cena’s plaatsvinden in alle deelnemende wijken. De contradaioli zullen samen eten op de straten van de wijk. Aan de eretafel zit het bestuur van de wijk samen met de fantino. Liedjes en speeches zullen elkaar afwisselen.

Na de diners gaan de kapitein en de mangini van elke Contrada naar de leiders van de bevriende en geallieerde Contrada’s om afspraken te maken om hun eigen overwinning of die van een bevriende Contrada te bevorderen (of die van de tegenstander te belemmeren). Allemaal op woord.

Zondag 2 juli

7.45 uur – In de kapel naast het stadhuis wordt de ‘Messa del fantino’ gevierd door de aartsbisschop.

9.00 uur – Provaccia. Niets meer dan een verplicht nummer. De volgorde tussen de touwen is de omgekeerd van die van de Prova Generale.

10.30 uur – In het stadhuis vindt de ‘Segnatura dei fantini’ plaats. Kapiteins en jockeys ontmoeten elkaar, in aanwezigheid van de burgemeester, voor de registratie van de jockey en de presentatie van de trui die hij tijdens de race zal dragen. Vanaf dit moment kunnen de jockeys om welke reden dan ook niet meer worden vervangen.

15.30 – Zegening van het paard en de jockey. Na het aankleden van de figuranten vindt de zegening van het paard plaats in de respectievelijke kapel. De priester sluit de rite af met de wens die bijna een bevel is: “Ga en kom terug als overwinnaar!” (“Vai e torna vincitore!”). Daarna zal de comparsa van de wijk richting startpunt van de corteo storico gaan. Ze passeren allemaal op Piazza Salimbeni, bij het ‘casino’ dei Nobili’, vooraan bij Palazzo Chigi Saracini en op Piazza del Duomo.

16.30 uur – Vertrek van de corteo storico vanaf de binnenplaats van het Palazzo del Governo (zetel van de prefectuur en van de provincie Siena) op Piazza del Duomo.

17.10 uur – De Corteo Storico betreedt het plein.

18.15 uur – De laatste toegang tot het plein via de via Dupré wordt gesloten: het wordt sterk aangeraden om niet op het laatste moment te wachten en op tijd te komen.

19.30 – De Drappellone wordt op omhooggehangen ter hoogte van de start. Tegelijkertijd vindt de sbandierata plaats van de 17 contrade.

Vervolgens zal het kanon afgaan waarna de paarden uit het stadhuis komen. Alle 10 fantini krijgen een zweep die ze tijdens de koers mogen gebruiken op hun paard of op de tegenstander. Op dat moment zullen de 3 juryleden de startvolgorde loten. Een stilte valt op het plein en de mossiere roept de 10 tussen de touwen. Als de tiende en laatste binnenkomt start de koers. Er worden zoals gezegd 3 ronden gereden, wat overeenkomt met een 1000 meter. Het paard dat als eerste over de meet komt wint, ongeacht of er nog een fantino opzit!

Na de koers krijgt de winnaar de drappellone waarmee ze richting kerk van Provenzano trekken om het Te Deum te zingen.

Alles zal te volgen zijn via de livestreams van Canale3 en RadioSienaTV. De koers zelf is te zien op La7.