Luigi De Mossi: “Plan B is het uitstellen van de Palio van juli tot september”

In tijden als deze is de gezondheid van mensen het allerbelangrijkste. Al het andere, inclusief het al dan niet rijden van de palio’s van 2020 moet wijken en wordt overschaduwd. In een opmaak van de balans van de noodtoestand van het Coronavirus vanmorgen op RadioSienaTV sprak burgemeester De Mossi echter wel van de mogelijkheid van het uitstellen van de palio van 2 juli tot september.

“Een eerste beoordeling zal plaatsvinden op 3 april na een volgende communicatie van de regering. Ook de regeling van de evenementen van de maanden daarna zou dan besproken worden. Plan B is om de Palio van juli tot september uit te stellen. Let wel, het is een hypothese maar het is voor ons Sienesen ondenkbaar om de Palio achter gesloten deuren te rijden”.

Na de verklaringen van vanmorgen door burgemeester Luigi De Mossi besloot La Voce Del Palio om te kijken wat het Palio-Reglement hierin voorziet. Na de recente wijzigingen van vorig jaar, stelt artikel 2 vast dat een Palio Straordinario enkel voorgesteld kan worden naar aanleiding van belangrijke omstandigheden, gebeurtenissen of herdenkingen. Dit kan enkel op initiatief van de burgemeester, het schepencollege, de gemeenteraad of op verzoek van de magistraat van de contrade. Ook organen en commissies van de stad kunnen een voorstel indienen. Dit moet gericht zijn aan de burgemeester. De deadline hierin is 31 maart.

Alleen in het geval van buitengewone en uitzonderlijke gebeurtenissen die na die datum plaatsvinden kan een uitzondering gemaakt worden. De ‘gewone’ palio’s vinden plaats op 2 juli en 16 augustus en kunnen niet uitgesteld worden (tenzij omwille van het weer). Als er dus toch ‘uitstel’ zou worden toegestaan tot in september dan spreken we in principe van een Palio Straordinario!