Ook Oca stemt JA

Gisteravond, 19 september vond in de Sala delle Vittorie van Oca een Buitengewone Algemene Vergadering plaats. Hier werd beslist over de al dan niet deelname aan de Palio Straordinario van 20 oktober.

Het Volk van Fontebranda sprak zich uit voor deelname aan de Palio, en voegde zich bij Chiocciola, Onda, Drago en Torre die ook ja stemden.

Nu vrijdag zullen Lupa en Valdimontone zich als laatsten uitspreken over deelname aan de Straordinario. We vermoeden dat ook zij ja zullen stemmen waardoor alle 17 contrade zullen deelnemen aan de estrazione van 30 september.