Overzicht beslissingen omtrent de Palio’s van 2019

Toeschouwers

Ongeveer 16.400 toeschouwers zullen toegelaten worden om de Palio op 2 juli bij te wonen op de Piazza del Campo. De cijfers komen voort uit een onderzoek van de Università la Sapienza uit Roma. De toename van de toeschouwerscapaciteit wordt mogelijk gemaakt door de installatie van vijf gemechaniseerde openingen. Zoals steeds zijn er 3000 zitplaatsen.

Voorlopig zullen er dus 5 gemechaniseerde poorten geïnstalleerd worden. Tegen 2022 is het de bedoeling dat er 23 poorten aanwezig zullen zijn.

Ook wat de prijzen van de tribunes beheerd door de stad Siena werd een beslissing getroffen. Net als de voorbije jaren wordt er niet geraakt aan de prijs. Voor de tratta betaal je 10 euro; de prima prova, terza prova en prova generale zullen 15 euro kosten, terwijl de ochtendproeven 5 euro zullen kosten.

Ook de prijzen voor de plaatsen voorbehouden aan de kinderen van de wijken voor het Palazzo Pubblico blijven dezelfde; 5 euro voor een ochtendproef en 10 euro voor een avondproef.

 

Aanstootgevende gezangen

De burgemeester van Siena, De Mossi, heeft beslist dat de contrade geen aanstootgevende gezangen mogen aanheffen wanneer ze het territorium van de rivaal passeren. De overeenkomst bestaat al jaren maar werd nooit nageleefd of opgevolgd. Op andere plaatsen in de stad zijn er geen restricties.

 

Palio op TV

De beelden die gemaakt worden tijdens de Palio worden uitbesteed aan NEP, een bedrijf uit Firenze;  de regie ligt in handen van de Moviement Group (die ondertussen al jaren dit werk doen en genoeg ervaring hebben). Ook de Rai zal opnieuw uitzenden, Annalisa Bruchi zal het commentaar verzorgen.

 

Reglement van de Palio

In de gemeenteraad zijn vandaag de amendementen op de regels voor de Palio unaniem goedgekeurd. Burgemeester Luigi De Mossi lichtte toe dat het document niet langer in overeenstemming was met de huidige evolutie van het feest.

De Commissie voor de herziening van de verordening, die afgelopen december is ingesteld, bestaat uit de burgemeester (voorzitter), de gemeenteraadsleden Carlo Marsiglietti (Voltiamo Pagina), Maurizio Forzoni (Fratelli d’Italia), Luca Micheli (PD), Pierluigi Piccini (Per Siena), gemeentesecretaris Michele Pinzuti, Emiliano Muzzi (voorzitter van het Comitato Amici del Palio), Claudio Rossi (Rettore del Magistrato delle Contrade)  en Marco Fattorini en Massimo Castagnini (beide aangesteld door de Magistrato delle Contrade).

Het werk van de Studiecommissie heeft geleid tot de herziening van verschillende artikelen van de verordening, unaniem goedgekeurd door de leden. Enkel artikels 37 en 38 zullen van kracht gaan bij de volgende Palio en geëvalueerd worden na de 2 palio’s van dit jaar.

De artikelen 37 en 38 gaan in feite over de methoden voor de registratie van de paarden door de eigenaars voor de previsite, alsook de presentatie van de paarden, de tratta en de assegnazione. Bedoeling is dat de kapiteins zullen geraadpleegd worden bij de keuze van de paarden. Ze krijgen een niet-bindende adviserende rol.

Daarnaast werden ook wijzigingen gedaan aan de modaliteiten om een verzoek in te dienen voor de organisatie van een Palio Straodinario.

Ook de straffen werden herbekeken. De ‘rechter’ zal zich zoals steeds blijven baseren op de verslagen van de Deputati della Festa. De Contrade kunnen vervolgens binnen de zeven dagen na de kennisgeving verdedigingsdocumenten en verklaringen verzenden. De ‘rechter’ zal na beoordeling van de documenten oordelen of hij sancties moet indienen of voorstellen. In de tien dagen volgend op de kennisgeving van het sanctievoorstel, kunnen de Contrade in beroep gaan bij de Gemeenteraad.

Ook de straffen voor de fantini worden aangepast. Er zal een waarschuwing worden ingevoerd. Deze wordt uitgesproken in het geval dat de administratie van mening is dat het gedrag een autonome keuze was van de fantino.