Tagged: 2021

Palio Straordinario in 2021 ?

Tijdens de ontmoeting tussen de kapiteins afgelopen dinsdag en ook in de ontmoeting tussen de priors de afgelopen dagen, kwam de wil om een ​​Palio Straordinario te organiseren sterk naar voren bij de topmanagers...

Woensdag beslissing Palio augustus 2021

Nu woensdag, 30 juni, komt de gemeenteraad van Siena bij elkaar. Hierop staat ook de beslissing rond de Palio van augustus geagendeerd. Zonder nieuwe complicaties wordt woensdag een definitieve beslissing aangaande de Palio’s van...