Palio Straordinario, beslissing binnen 10 dagen

Vandaag, zaterdag 14 augustus, zal burgemeester De Mossi de Prefetto en de Questore ontmoeten. In de loop van afgelopen week zat hij al samen met de Priori. Na afloop zei Claudio Rossi, Rettore del Magistrato delle Contrade het volgende : “Wat een Palio Straordinario betreft hebben we gesproken over de mogelijke scenario’s. Scenario’s die wel eerst met de autoriteiten zullen worden geëvalueerd, maar de beslissing moet binnen tien dagen vallen”.

Burgemeester de Mossi voegde er aan toe dat ze hebben geprobeerd te begrijpen wat de oplossingen kunnen zijn om een ​​Palio te organiseren die de traditie niet schaadt. De volgende stap is met de bevoegde autoriteiten te bekijken wat de mogelijke beperkingen zijn. Er liggen verschillende scenario’s op tafel die rekening houden met het historische, sociale en culturele belang dat de Palio heeft.

Het laatste woord over een mogelijke Palio ligt dus bij de autoriteiten en de regelgeving. Indien er een mogelijkheid is om een Palio te organiseren zullen we overgaan tot de vergaderingen in elk van de contrade. Slechts veertien zouden in dit geval worden gevraagd om deel te nemen gezien er drie gediskwalificeerd zijn en daarom zelfs uitgesloten worden van stemming tot deelname.

Om niets aan het toeval over te laten, heeft de gemeenteraad enkele werken opgezet voor de inrichting van de twee trainingsbanen voor de Palio-paarden: Mociano en Monticiano. Er was iets meer dan zesduizend euro begroot, dat zal worden gebruikt voor de aankoop van zand en ander materiaal om de bodem van de twee pistes te verbeteren. Alles wordt dus klaargemaakt om paarden klaar te stomen voor een mogelijke Straordinario. Deze zou wellicht plaatsvinden in het laatste weekend van september.

Tenslotte bereidt de stad zich ook voor op het scenario dat er pas in 2022 opnieuw tufo op de Piazza zal liggen.