Twee Palio’s schorsing voor Tartuca, zes voor Nappa II en twee voor Gingillo

Waar we ons een kleine maand geleden nog afvroegen hoe de nieuwe burgemeester zou reageren op de voorvallen tijdens de palio van 2 juli 2018, hebben we nu, sneller dan ooit al antwoord.

Normaal worden de voorstellen tot straffen pas in het najaar gedaan. Eerst voor de palio van juli, dan pas voor die van augustus. Ze staan immers los van elkaar.

Alberto Tirelli, aangesteld door de nieuwe burgemeester De Mossi heeft zijn voorstel tot sancties reeds uitgeschreven. Wil De Mossi nu al laten voelen dat het anders moet en zal zijn? We nemen aan van wel.

De straffen zijn ook zwaarder dan verwacht. Zo eist men 2 palio’s schorsing voor Tartuca. Zij worden als wijk verantwoordelijk geacht voor het gedrag van hun fantino Nappa II. Deze krijgt maar liefst 6 palio’s schorsing.

Ook de fantino van Valdimontone, Gingillo krijgt 2 palio’s schorsing voorgesteld. Dit omdat hij meermaals de fantino van Nicchio opzocht en hiervoor zijn toegekende plaats tussen de touwen verliet.

Opvallend is wel dat er geen straf gevraagd wordt voor de confrontatie tussen Nicchio en Montone na de koers op de piste. Men vindt dat dit bij het spel hoort.

Daarnaast kregen Trecciolino en Carburo een ammonizione. Chiocciola, Lupa, Nicchio (2x) en Oca krijgen een censura; Valdimontone een deplorazione. Dit om verschillende redenen. Deze worden pas interessant in combinatie met eerdere straffen of straffen die nog volgen voor augustus.

Let wel, de straffen zelf moeten nog uitgesproken worden, wellicht, zoals anders, pas in het najaar.

Het officiele persbericht met alle straffen en waarom van de stad Siena kan je hier vinden.


Ter info :

Er zijn 3 soorten straffen die aan wijken kunnen gegeven worden afhankelijk van de grote van de overtreding.

  1. Censura : geldt voor de volgende 5 Palio’s. Wanneer een wijk binnen deze 5 Palio’s nog 3x een Censura krijgt volgt er 1 deplorazione.
  2. Deplorazione : geldt voor 9 Palio’s. Wanneer een wijk binnen deze 9 Palio’s nog 2x een Deplorazione krijgt volgt er 1 esclusione.
  3. Esclusione (diskwalificatie) : geldt voor een bepaalde tijd met een maximum vanl 10 jaar. Esclusione werd pas na de Tweede Wereldoorlog is ingevoerd. Daarvoor werden wijken nagenoeg nooit gestraft.

Dus kort samengevat :

  1. 4x Censura = 1 Deplorazione (binnen de 5 Palio’s)
  2. 3x Deplorazione = 1 Esclusione (binnen de 9 Palio’s)

 

Ook aan de fantini worden (andere) straffen opgelegd.

  1. Ammonizione (waarschuwing) : geldt voor 3 Palio’s. Na 2 ammonizioni krijgt de Fantino een Esclusione. Let wel : 3 Palio’s = 3 door hem meegereden Palio’s.
  2. Esclusione (diskwalificatie) : kan voor bepaalde tijd maar ook voor het leven. Een uitsluiting geldt zowel voor tratta/prove als Palio zelf en dit voor de eerst volgende.