29 maart 1799: de Fransen trekken Siena binnen

Op 29 maart 1799 trok de eerste kern van het Franse leger van Napoleon (geleid door generaal Vignolle) Siena binnen, bestaande uit 500 infanteristen en 50 huzaren te paard. Het Groothertogdom Medici bestaat niet meer na de capitulatie van Florence. De schade wordt nog verergerd door de bespotting van een dynastie, die van de Medici, die eeuwenlang altijd een zeer nauwe bondgenoot van Frankrijk was geweest (of beter, van zijn koninkrijk en net daarom worden de Medici en het Groothertogdom weggevaagd!).

Bij Porta Camollia wacht hen een menigte Jacobijnen, Israëlieten, Democraten en Republikeinen op, die hen beschouwen als de redders van de volkeren, de bevrijders van Italië.

Zo begon de Franse bezetting van Siena, wiens eerste officiële daad de jonge Persio Martelli (geboren in Siena op 18 augustus 1766) aanstellen als bevelhebber van de Nationale Garde was. Intendant François Abram werd gedelegeerd commissaris voor Siena en het zijn grondgebied.

Generale Martin Vignolle

De aanvankelijke bedoeling van de bezetters was om zich minder rigoureus te tonen, de feest- en amusementskaart te spelen, ludieke evenementen en theatervoorstellingen te organiseren. Vaak was dit echter schaamteloze propaganda maar doorslaggevend voor het inprenten van revolutionaire principes.

Op 7 april werd de overwinning plechtig gevierd op de Piazza del Campo. Alle autoriteiten en medewerkers van elke orde waren aanwezig, met de Contrade en hun respectievelijke vlaggen, de geestelijkheid, de burgeraartsbisschop en de afgevaardigden van de Joodse natie. Commissaris Abram beloofde dat “hij hard zou werken om zowel in de stad Siena als in de provincie de oude vrijheid te herstellen”.

Naarmate de dagen verstreken, maakte het enthousiasme echter snel plaats voor teleurstelling: al snel begonnen de soldaten gewelddadig tekeer te gaan, met afpersingen en allerlei soorten plunderingen tot gevold. Zo werden ook vele artistieke meesterwerken en zeldzame manuscripten gestolen.

Kort daarna zal het Napoleontische regime niet nalaten zijn ware gruwelijke gezicht te tonen, wat onder meer zal leiden tot het annuleren van verschillende Palio’s vanwege de aan het volk opgelegde belastingen. Volgende Palii werden geannuleerd:

2 luglio 1799 – vanwege de Napoleontische dictatuur, die onder andere in het symbool van de Contrada dell’Aquila een mogelijke steun zag voor Oostenrijk, de bittere vijand van Frankrijk

2 luglio 1801 – als gevolg van armoede en nieuwe belastingen die werden opgelegd om de Napoleontische oorlogen te financieren

16 agosto 1801 – als gevolg van armoede en nieuwe belastingen die werden opgelegd om de Napoleontische oorlogen te financieren