De estrazione van 9 juli en de gevolgen voor de Palio van 16 augustus

Zondagavond 9 juli zijn de drie contrade uitgeloot die op 16 augustus voor de Palio zullen strijden te samen met de zeven contrade die bij rechte zijn uitverkoren. Het is een boeiend gezelschap met liefst drie rivaliteiten: Torre-Oca, Chiocciola-Tartuca, Aquila-Pantera.

De Dominantie van Giovanni Atzeni

De grote vraag die alles in de schaduw stelt is : wat betekent dit voor Giovanni Atzeni, de dictator van de Palio. Wij herhalen dat hij als eerste fantino in een eeuwenlange geschiedenis er in geslaagd is om vijf opeenvolgende Palio’s te winnen, en dit dank zij zijn technische vaardigheid, zijn start- en koersintelligentie en zijn uitzonderlijk moreel overwicht op bijna iedereen, betrokken bij het spel. Hij had op 29 juni acht contrade die hem met open armen wilden ontvangen, en legde zijn wil op, d.w.z. de capitani kozen uiteindelijk voor slechts één toppaard zoals Atzeni had gevraagd en waardoor hij 80% kans had om de Palio te rijden op het favoriete paard. En zo geschiedde.

De Wens is de Vader van de Gedachte

Tijdens de vier Paliodagen wandelden we doorheen de deelnemende contrade, praatten er met bevriende contradaioli en meermaals hoorden we zeggen dat het nu genoeg was met die Atzeni en dat er door meerdere contrade gewerkt werd aan een “ondergronds” verbond om hem te doen verliezen. Dit is een sprekend voorbeeld van “de wens is de vader van de gedachte” want Atzeni werd niets in de weg gelegd, integendeel.

Onderwerping aan een loyale en correcte Atzeni

Maar de verbijstering blijft domineren hoe het mogelijk is dat zeer grote en kapitaalkrachtige, en naar een overwinning zeer hongerige contrade zoals de groten Istrice , Nicchio en Chiocciola en het kleine ongelukkige Aquila de Palio ondergaan volgens de wil van Atzeni en niet proberen hun stempel te drukken op de wedstrijd door bijvoorbeeld meerder toppaarden te kiezen of omgekeerd alle toppaarden te schrappen met een nivellering naar onder en meer kansen voor ierdereen.

Dit mysterie kan alleen verklaard worden enerzijds door de filosofie van “ieder altijd voor zich” en anderzijds door de strategische intelligentie van Atzeni , die bovendien altijd zeer correcte en loyaal is t.o.v. zijn gegeven woord, wat bij vroegere topfantini niet het geval was want die werkten meer ondergronds en zelfs verraderlijk.

De Open en Gesloten Deuren van Atzeni

Van de tien contrade is men zeker dat er zeker zes en wij denken eerder zeven hun deuren wijd open hebben staan voor Atzeni : Drago en Giraffa en Istrice zonder rivalen en dus op de eerste plaats, Aquila met rivaal Pantera en Tartuca met rivaal Torre en Oca met rivaal Torre hebben minder kans op zijn komst maar zullen hem zeker niets in de weg leggen. Blijft Bruco. Volgens sommigen zou Atzeni hier geen kans hebben, maar bevriende Brucaioli, die de gesloten vergaderingen meemaken zijn unaniem : de dirigenten van Bruco benadrukken steeds hun goede relatie met Atzeni en dus besluiten wij dat deze deur ook openstaat.

Welke deuren zijn gesloten ? Torre en Chiocciola, die openen naat Bartoletti en Zedde, en Pantera als rivaal van Aquila. Bartoletti en in mindere mate Zedde zouden toch kans hebben bij Bruco. Istrice is niet afkerig van Bartoletti om rivaal Lupa te vernederen waar hij een cappotto heeft gewonnen in 2017, want zo zit het spel nu eenmaal in mekaar.

Welke Paarden genieten de voorkeur ?

De grote vraag is opnieuw of Atzeni zijn wil gaar opdringen aan de capitani, d.w.z maar één toppaard doen kiezen. Experten menen ditmaal dat hij dat niet gaat doen. Eigenlijk is Atzeni maar geïnteresseerd in vier contrade omdat hij rivaliteiten wenst te ontwijken terwijl genietend van de steun van Aquila en Tartuca en Oca om andere contrade het leven zuur te maken. Hij zou dus openstaan voor meer toppers zoals Violenta da Clodia en Tale e Quale. Hij zal echter eisen dat Remorex wordt geschrapt. Dit paard is oud en ervaren en koppig en gevaarlijk voor wie er op zit zoals hij reeds heeft bewezen. Remorex gooit liefst zijn ruiter er snel af en gaat dan doelbewust en verbeten en intelligent naar de kop. En dat wil Atzeni niet meemaken.

Welke fantini ?

2 juli was een ontluisterende ramp voor enkele fantini. Piras en Arri zullen er niet meer bij zijn. Arri heeft trouwens reeds aangekondigd dat hij op 16 augustus niet meer beschikbaar is. De belofte Putzu is zwak bezig. Wie zal er dan bij zijn en vermoedelijk waar buiten de rivalen Bartoletti en
Zedde ? De “vriendjes” van Atzeni worden verwacht of beter door hem strategisch geplaatst : Sanna wordt in Oca verwacht tegen Torre, Murtas in Aquila tegen Pantera, en Mannucci in Tartuca tegen Chiocciola. Coghe zou in Drago geplaatst worden hoewel men daar op 2 juli zeer ontevreden over was, maar orders zijn orders. Belofte Guglielmi krijgt zeker een kans, allicht opnieuw bij Giraffa. Dinopes en Carboni en Enrico, zoon van, Bruschelli kijken toe.

Neem aan dat Atzeni opnieuw zeer goed omringd zal zijn. Met een goed paard gaat hij quasi zeker naar Istrice.

Wij volgen op.