De tijdslijn van de mogelijke Palio Straordinario

Nadat, zoals we weten, de burgemeester ingestemd heeft met het voorstel van “Assoarma” om een Palio Straordinario te houden ter ere van 100 jaar einde van de Groote Oorlog dienen nu de Contrade hun  zegen te geven. Maar liefst 10 van de 17 dienen akkoord te gaan.

Dinsdag 4 september komt de Magistrato bij elkaar met alle Contrade. Daarna zullen er in alle wijken Algemene Vergaderingen gehouden worden om samen met ‘het volk’ van de wijk te beslissen.

Voor goedkeuring moeten zoals gezegd ten minste 10 van de 17 Contradas positief antwoorden. In dat geval is het aan de gemeenteraad om aan alle wijken de beslissing voor te leggen zodoende ze allemaal kunnen bevestigen of afwijzen. Bij bevestiging wordt er een ‘estrazione’ gehouden waarin de 10 wijken die mogen deelnemen zullen geloot worden.

Enkele vragen die zeker dienen gesteld worden zijn : is er tijd genoeg om een drappellone te ontwerpen, heeft de stad eigenlijk wel genoeg geld om de Palio te organiseren (+/- 500.000 euro), wat met het voorstel van diskwalificaties van Nicchio en Tartuca en vooral wanneer zal de Palio plaatsvinden?

We stelden volgend schema op (er vanuit gaande dat minstens 10 wijken JA stemmen) :

Datum Wat zal er gebeuren
4 september (di) bijeenkomst Magistraat en de 17 wijken
11 september (di) in de 17 wijken vindt een Algemene Vergadering plaats
12 september (woe) de Burgemeester zal de voorzitter van de gemeenteraad vragen om een extra gemeenteraad te organiseren volgens de procedures
19 september (woe) de gemeenteraad komt bij elkaar (er moeten 5 werkdagen zitten tussen uitnodiging én datum van bijeenkomst)
20 september (do) de Burgemeester brengt de 17 wijken op de hoogte van het rijden van de Straordinario en activeert de cel Palio binnen de stad om hem te organiseren
30 september (zo) de wijken die nee stemden moeten aangeven of ze hierbij blijven. In dat geval zullen ze niet geloot kunnen worden
3 oktober (woe) estrazione (let op : volgens art 29.1 moeten er 10 dagen zijn tussen estrazione en Palio)
14 oktober (zo) Palio Straordinario (we sluiten niet uit dat men net zoals in 2000 ervoor kiest om de Palio op een zaterdag te rijden, in dat geval zal de estrazione plaatsvinden op 2 oktober

We kunnen er dus vanuit gaan dat we rond 12 september al zullen weten of de Palio Straordinario zal plaatsvinden.