Geen Palio Straordinario in oktober. Het idee wordt herbekeken in het voorjaar van 2023

De hypothese om drie Palio’s te rijden in een tijdspanne van enkele maanden werd, vooral in de lente van dit jaar, fel besproken en gedebatteerd in Siena. De discussie is bij deze gesloten. Er zal zeker geen derde Palio volgen dit jaar. Maar met het sluiten van dit debat, wordt onmiddellijk een nieuw geopend rond een mogelijke Straordinario in het voorjaar van 2023, dus vóór de twee gewone Palio’s van 2023. Maar om de hypothese werkelijkheid te laten worden, is het ook noodzakelijk om in deze zin een sterke en ontegensprekelijke wil waar te nemen bij de volkeren van de 17 contrade. De wens moet voelbaar zijn of worden.

Wat betreft een Straordinario is het reglement van de Palio duidelijk. Dit is beschreven in artikel 2. En er staat als volgt: “Buiten de in het vorige artikel vermelde recidieven kunnen buitengewone Palio’s worden uitgevoerd ter gelegenheid van omstandigheden, gebeurtenissen en recidieven van bijzonder belang en dit alleen op initiatief van de burgemeester, de gemeenteraad of op verzoek van de districtsmagistraat, van burgerorganen of -comités, onverwijld aan de burgemeester gericht binnen de termijn van 31 maart van elk jaar”. Zoals bekend zijn er tot en met 31 maart van dit jaar geen verzoeken ontvangen en zijn er ook geen verzoeken ingediend.

De verordening specificeert verder: “Het is alleen mogelijk om af te wijken van de deadline van 31 maart in het geval van buitengewone en uitzonderlijke gebeurtenissen en gebeurtenissen die zich na die datum hebben voorgedaan”. Deze mogelijkheid opent de deur voor verzoeken om een ​​buitengewone Palio uit te voeren, zelfs als het verzoek na 31 maart is. Maar om een ​​voorstel te doen, gaat het in deze gevallen niet meer om een ​​jubileum, maar om een ​​evenement dat echt uitzonderlijk is.

Er is dit jaar veel gesproken over twee gebeurtenissen die echt uitzonderlijk zouden zijn: het einde van de pandemie en het einde van de oorlog in Oekraïne. Twee evenementen die een buitengewone Palio waardig zouden zijn en die dus na 31 maart zou kunnen beslist worden. In beide gevallen zijn het op dit moment echter geen gebeurtenissen die zich hebben voorgedaan: de pandemie duurt voort, evenals de oorlog.

Er is daarom dan ook een ​​wettelijke motivatie die verklaart waarom er in oktober geen Palio Straordinario zal zijn en er is ook een niet te onderschatten probleem met betrekking tot slecht weer. Het weer van de afgelopen weken is zeer onstabiel boven Siena. Het is bevestigd en aangetoond. Uiteindelijk werd ook de Palio van augustus uitgesteld.

De gemeente en de contrade hebben daarom besloten om de hypothese van een Straordinario in het najaar los te laten. Alles doet ons dan ook uitkijken naar volgend voorjaar. Op dat moment zullen er opnieuw mogelijkheden zijn om tijdig (voor 31 maart) een extra Palio aan te kunnen vragen; zo ook voor een jubileum. En misschien heeft in de tussentijd ook een van de twee bovengenoemde gebeurtenissen plaatsgevonden.

We kunnen ondanks alles al blij zijn dat er dit jaar twee reguliere Palio’s gelopen werden na de onderbreking van twee jaar door de Covid-pandemie!