Officieel : Palio’s 2020 geannuleerd

Zoals reeds gemeld werd vanmiddag om 12u00 een vergadering gehouden waarop een beslissing zou genomen worden rond de Palio’s van 2020. De burgemeester, de Priors, de decaan en vice-decaan van de kapiteins waren aanwezig.

Waar men op 1 april nog beslist had om de Palio’s uit te stellen naar 22 augustus (palio 2 juli) en 26 september (palio 16 augustus) werd vandaag beslist om geen Palio’s te rijden in 2020 omwille van de onzekere situatie en beperkingen die het Covid-19 virus met zich meebrengt en blijft meebrengen.

Het was de Rettore del Magistrato delle Contrade, Claudio Rossi die als eerste met dit nieuws naar buiten kwam. Burgemeester De Mossi sprak van een pijnlijke doch unanieme beslissing. De hypothese van een Straordinario ligt nog wel op tafel, al lijkt het onwaarschijnlijk.

In de zomer zal er een initiatief komen gericht op kinderen, georganiseerd door de stad en de contrade. De Società delle Contrada zullen pas opnieuw open mogen gaan van zodra de maatregelen rond veiligheid vrijgegeven worden door de prefect en het gemeentebestuur.