De geschiedenis van de geannuleerde Palio’s

Behoudens een eventuele Palio Straordinario zal 2020 de geschiedenis ingaan als een jaar zonder Palio’s. Dankzij het werk van La Voce del Palio en het nauwgezette archief van ilpalio.org maakten we onderstaand overzicht van geannuleerde Palio’s. Al vast een klein wist-je-datje ; tot op heden, in augustus 1855, werd slechts één keer de Palio geannuleerd omwille van een ernstige epidemie (cholera). Deze epidemie trof Siena tussen 1854 en 1855.

De laatste onderbreking dateert van de Tweede Wereldoorlog wanneer er tussen 1940 en 1944 geen Palio gereden werd.

 • 16 agosto 1723 : omwille van redenen van openbare orde
 • 16 agosto 1730 : omwille van de diefstal van Sacre Particole (Zilveren beker met eeuwenoude eucharistie-hosties uit San Francesco)
 • 2 luglio 1798 : voor de nasleep van de aardbeving die Siena op 26 mei van dat jaar trof
 • 2 luglio 1799 : omwille van de anti-Franse opstanden van Viva Maria.
 • 2 luglio 1801 : omwille van redenen van openbare orde
 • 16 agosto 1801 : omwille van redenen van openbare orde
 • 2 luglio 1803 : omwille van de dood van Groothertog Lodovico I
 • 2 luglio e 16 agosto 1824 : omwille van de dood van Groothertog Ferdenand III
 • 2 luglio 1848 : omwille van de eerste Onafhankelijkheidsoorlog
 • 16 agosto 1855 : omwille van de Cholera-epidemie die Europa in zijn greep had tussen 1854 en 1855. De Palio van 2 juli 1855 werd nog reglementair gereden. De Palio van 16 augustus 1855 werd uitgesteld tot 15 augustus 1856. Op 17 augustus werd op zijn beurt de reguliere Palio dell’Assunta van 1856 gereden.
 • 2 luglio 1859 : omwille van de tweede Onafhankelijkheidsoorlog
 • 16 agosto 1859 : omwille van de tweede  Onafhankelijkheidsoorlog
 • 16 agosto 1863 : omwille van incidenten
 • 2 luglio 1866 : omwille van de derde Onafhankelijkheidsoorlog
 • 16 agosto 1866 : omwille van de derde Onafhankelijkheidsoorlog
 • 2 luglio 1877 : omwille van incidenten

Zowel tussen 1915 en 1918 werd geen Palio gelopen omwille van de Eerste Wereldoorlog, als tussen 1940 en 1944 omwille van de Tweede Wereldoorlog. Het is dus 75 jaar geleden sinds er een Palio geannuleerd werd.

 

Over 2 geannuleerde Palio’s schreven we reeds in het verleden : Palio van 16 augustus 1723 en de Cholera-epidemie in1855.