Palio 2020: nieuwe data zijn 22 augustus en 26 september, al valt de definitieve beslissing pas tussen 10 en 15 mei

Gisteren, 1 april kwamen de burgemeester, de rettore en de magistrato delle contrade, de 17 priors alsook de decaan en de vice-decaan van de kapiteins samen in de Sala delle Lupa op het stadhuis. Ze kwamen samen om een besluit te nemen aangaande het Palio-jaar 2020 en het corona-virus dat hier uiteraard invloed op heeft.

Er werd unaniem beslist om de twee palio’s uit te stellen naar latere data. De Palio van 2 juli zal op 22 augustus gelopen worden, de Palio dell’Assunta van 16 augustus wordt uitgesteld tot 26 september.

Het definitieve besluit zal pas worden genomen in de periode tussen 10 en 15 mei wanneer er ook duidelijkheid is van de veiligheidsinstanties. Men wil immers zeker zijn dat het feest kan plaatsvinden op een zo normaal mogelijke manier en uiteraard met publiek.

Het staat ook vast dat indien de huidige door de regering opgelegde regels verlengd worden dat men de Palio’s zal schrappen. Men zal dan overwegen om eventueel één Palio Straordinario te lopen in een periode waarin het weer dit nog kan toelaten.

Bovendien werd beslist om alle Feste Titolare van de contrade te schrappen. Dit omdat de meeste vallen in de periode waarin elke vorm van sociale activiteit verboden is door de regering.

Deze pijnlijke, unanieme beslissing werd met grote spijt genomen in een exclusief gevoel van eenheid, solidariteit tussen alle contrade. Het gemeentebestuur wees in zijn persbericht ook op het gevoel van verantwoordelijkheid en broederschap dat alle Contrade bij deze gelegenheid hebben getoond.