Palio.be : nieuwigheden, plannen en de toekomst

De afgelopen weken en maanden werd er heel wat gewerkt aan en aangepast op palio.be . Het ene viel op, het andere was eerder ter verbetering van de site zelf.

 • Ten eerste werden er infopagina’s gemaakt per Palio tot 1945. Er werden ook, indien ze er zijn, beelden toegevoegd zodat je een volledig overzicht hebt per gereden palio tussen 1945 en vandaag.
 • Daarnaast hebben we voor de Palio’s sinds 2002 ook een link naar de foto’s toegevoegd. Zowel die van JC Gilliams (palio.be) als die van Koen De Vocht (bbbc.be) zijn nu via de infopagina bereikbaar.
 • Naar aanleiding van de palio van augustus 2019, en de aanwezigheid van de Quatro Verdi hebben we ons hierin verdiept. Je kan alle info vinden onder De Palio – Palio delle Quatro Verdi. Soortgelijke studie maakten we vorige jaar naar aanleiding van de Straordinario.
 • Bij elke contrada voegden we 2 nieuwe tabbladen toe : debuterende fantini (naar aanleiding van debuut Piras bij Aquila) en nooit gebeurd (waar we overzicht maken per wijk van zaken die nooit gebeurd zijn bij die of die contrada in vergelijking met anderen; bvb cappotto, gewonnen vanuit rincorsa,…).
 • Bij fantini en cavalli die ooit een palio wonnen hebben we een afspeellijst toegevoegd waar je deze koersen kan zien. Dit hebben we ook gedaan bij de contrade. Zo kan je alle overwinningen, waarvan er beelden zijn vinden op de pagina van de desbetreffende contrada.
 • Onder foto’s maakten we ook een pagina waar je onze instagram-feed kan volgen. Ook ons YouTube-kanaal kreeg meer aandacht en is nu te vinden via een rechtstreekse link : http://youtube.com/paliobe . We hebben de filmpjes in playlists gestoken en deze op hun beurt in categorieën. Op de site kan je de belangrijkste filmpjes vinden. Voor de rest verwijzen we jullie graag door naar het YouTube-kanaal zelf.
 • Ook het initiatief van Michele Fiorini, Ricordi di Palio, waar we fier over zijn dat we hier deel van uitmaken kreeg een eigen pagina met alle filmpjes. Deze filmpjes werden ook toegevoegd aan de pagina van de desbetreffende fantino.
 • De laatste maanden hebben we nu en dan een artikel geschreven rond een gebeurtenis uit de geschiedenis van de Palio, altijd naar aanleiding van iets dat ook nu weer even relevant werd. Denken we aan de mogelijke Palio a Sorpresa (die er uiteindelijk niet gekomen is); Palio’s die beslist werden op de meet; info over hoe paarden gekozen worden, hoe de estrazione in zijn werk gaat, … Dit alles is terug te vinden op de pagina ‘Storia Del Palio’.

Uiteraard hebben we ook plannen met palio.be

 • We kunnen nu al verklappen dat er in de loop van september met de regelmaat van de klok een tiental artikels zullen verschijnen (rond de evolutie van de Corteo Storico, de verschillende vormen van Palio’s (alla lunga, alla tonda, …),…
 • Verder zal Jan Gilliams de pagina’s rond het reglement herbekijken en aanvullen, alsook de gids van Siena wordt gereviseerd. Van zodra dit gebeurd is zullen we hierover berichten.
 • We willen ook heel wat nieuwe dingen toevoegen. Zo zullen we alle fantini die sinds 1900 een palio gereden hebben voorzien van een eigen pagina. (de oplettende lezer zag misschien al dat we met terugwerkende kracht al in de jaren 80 aangekomen zijn). Tot op heden was dit net zoals bij de cavalli enkel bij de winnaars!
 • We gaan ook nieuwe pagina’s toevoegen rond Palii Rinviati (uitgestelde koersen om diverse redenen); contrade die niet meegereden hebben (ook om diverse redenen); wist je datjes rond fantini; maar ook een heel hoofdstuk rond de geschiedenis en de reglementen van de estrazione. Deze zijn allen grotendeels klaar en zullen de komende weken gelanceerd worden.
 • We werken momenteel aan een hele pagina-reeks rond rivaliteiten (zowel bestaande, als uitgedoofde of verdwenen).

De toekomst ?

Tot slot : we merken de laatste jaren een stijgende interesse in onze site vanuit de hele wereld. Gezien deze volledig in het Nederlands is lopen mensen door de taalbarriere vaak informatie mis. Daarom is er beslist om vorm te geven aan www.thepalio.eu . Een zustersite van palio.be die er wat look betreft identiek uitziet. De bedoeling is om hier in eerste instantie de basisinfo over te nemen en te vertalen in het Engels. We denken aan : Wat is de palio? Wie zijn de 17 wijken ? Een overzicht van de belangrijkste paarden en fantini uit de geschiedenis, enzoverder. Gaandeweg willen we klaar zijn om volgend jaar ook verslag uit te brengen in het Engels. Uiteraard blijft palio.be up to date en verder uitgebreid.

 

Het belooft alweer een goedgevulde winter te worden.