Samenvatting van de sanctievoorstellen 2019

In afwachting van de bevestiging van de sancties van de Palio’s van 2019 zetten we graag de sanctievoorstellen even op een rij :

Contrade
Nobile Contrada dell’Oca: diskwalificatie voor 2 Palio’s
Contrada Capitana dell’Onda: censura
Contrada della Pantera: censura
Nobile Contrada dell’Aquila: censura

Fantini
Antonio Siri detto Amsicora: diskwalificatie voor 7 Palio’s en een vermaning
Jonatan Bartoletti detto Scompiglio: een vermaning
Luigi Bruschelli detto Trecciolino: een vermaning (indien de straf wordt uitgesproken zal hij voor 1 Palio geschorst worden omwille van een opeenstapeling van kleinere straffen)

Uitspraak over definitieve straffen worden ten vroegste binnen 2 weken verwacht.