Voorstellen sancties Palio 16 augustus 2019: twee Palio’s schorsing voor Oca geëist

Alberto Tirelli, de commissaris bevoegd voor de Giustizia Paliesca, heeft de sanctievoorstellen met betrekking tot de Palio op 16 augustus opgesteld. Hij baseert zich op de rapporten van de Deputati della Festa zoals voorzien door art 92 c.2 uit het Reglement van de Palio en op de officiële video van de koers van het Consorzio per la tutela del Palio.

Zo gaat hij niet in op de vraag om de fantino van Pantera, Luigi Bruschelli detto Trecciolino, te vervolgen omdat na het analyseren van de beelden van de start van de Prova Generale en de Provaccia kan worden aangenomen dat het gedrag van de fantino deel uitmaakt van de Palio-traditie en Aquila niet geschaad heeft.

Er is ook geen straf voor de fantino van Onda, Carlo Sanna detto Brigante, omdat het na het analyseren van de verschillende fasen van de start moeilijk blijft om met zekerheid aan te tonen dat Brigante opzettelijk van plaats gewisseld is. Men is van mening dat dit het gevolg is van de verwarring die er tussen de touwen heerste en de duur van de mossa. Het is dus objectief gezien moeilijk om Brigante vrijwillig gedrag toe te schrijven waarvoor een sanctie geëist kan worden.

Wel worden er 7 palio’s diskwalificatie gevraagd voor de fantino van Oca, Antonio Siri detto Amsicora zoals voorzien in art 99 van het Reglement.

Zo heeft hij herhaalde pogingen ondernomen om de toegang van de touwen te ontzeggen aan de rivaal. Dit wordt verstoring van de start genoemd en is dus strafbaar. Daarenboven werd hij meermaals aangesproken en verwittigd door de mossiere. Dit werd genegeerd door de fantino in kwestie. Ook de manier waarop hij zijn rivaal tegemoet reed tussen de touwen was een gevaar voor hem én de andere contrade. Dit gedrag wordt niet getolereerd en vraag om een adequate straf.

Er worden tot slot ook 2 palio’s diskwalificatie gevraagd voor Oca, zoals voorzien in art 97 van het reglement. Ze worden verantwoordelijk gesteld voor het gedrag van hun fantino tijdens de fasen van de start.

Tegen Torre wordt niet geëist omdat het niet bewijsbaar is dat ze vrijwilligers van het Rode Kruis zouden gehinderd hebben bij het transport van Atzeni, fantino van Selva.

Uitspraken worden pas ten vroegste binnen 2 weken verwacht.

 

We willen even melden dat indien er een schorsing ten laste gelegd zal worden ten aanzien van Oca er volgend jaar maar liefst 6 wijken zullen geloot worden voor de Palio van juli. Zowel Nicchio als Tartuca zijn al geschorst en dienen dus vervangen te worden gezien ze automatisch zouden deelnemen. Ook Oca zou in principe mogen lopen maar dienen indien er overgegaan wordt tot een schorsing vervangen te worden.

Zoals je kan vinden op onze pagina rond estrazioni is dit sinds het invoeren van de straffen in 1967 nooit eerder gebeurd. In 1991 werden 6 wijken geloot, waarvan 1 ter vervanging van het gelote Oca die een schorsing dienden uit te zitten. Hetzelfde gebeurde in 1998 en 2012 toen de schorsingen van Tartuca en Chiocciola (1998) en Lupa en Istrice (2012) konden uitgezeten worden door loting.


 

Ter info :

Er zijn 3 soorten straffen die aan wijken kunnen gegeven worden afhankelijk van de grote van de overtreding.

  1. Censura : geldt voor de volgende 5 Palio’s. Wanneer een wijk binnen deze 5 Palio’s nog 3x een Censura krijgt volgt er 1 deplorazione.
  2. Deplorazione : geldt voor 9 Palio’s. Wanneer een wijk binnen deze 9 Palio’s nog 2x een Deplorazione krijgt volgt er1 esclusione.
  3. Esclusione (diskwalificatie) : geldt voor een bepaalde tijd met een maximum vanl 10 jaar. Esclusione werd pas na de Tweede Wereldoorlog is ingevoerd. Daarvoor werden wijken nagenoeg nooit gestraft.

Dus kort samengevat :

  1. 4x Censura = 1 Deplorazione (binnen de 5 Palio’s)
  2. 3x Deplorazione = 1 Esclusione (binnen de 9 Palio’s)

 

Ook aan de fantini worden (andere) straffen opgelegd.

  1. Ammonizione (waarschuwing) : geldt voor 3 Palio’s. Na 2 ammonizioni krijgt de Fantino een Esclusione. Let wel : 3 Palio’s = 3 door hem meegereden Palio’s.
  2. Esclusione (diskwalificatie) : kan voor bepaalde tijd maar ook voor het leven. Een uitsluiting geldt zowel voor tratta/prove als Palio zelf en dit voor de eerst volgende.