Titels van eer voor de contrade

De gevoelens van trots en wedijver hebben ertoe geleid dat sommige Contrade zich onderscheiden van de anderen door een bepaalde titel. Acht van de 17 wijken dragen zo’n titel : Aquila, Bruco, Nicchio en Oca werden NOBILE; Civetta werd PRIORA, Giraffa IMPERIALE, Onda CAPITANA en Istrice SOVRANA.

Voor elke titel is er een motivatie:

 • Nobile Contrada dell’Aquila: heeft zijn adellijke titel te danken aan de magnifieke ontvangst die ze  gegeven hebben aan Karel V van Habsburg (keizer van het Heilige Roomse Rijk) tijdens zijn bezoek aan Siena op 24 april 1536. Aquila, die voordien een adelaar met één kop hadden, veranderden hun vlag als eerbetoon aan het rijk bij dit bezoek in een tweekoppige adelaar. Uit dankbaarheid voor dit gebaar kreeg de Contrade de naam Nobile.

 

 • Nobile Contrada del Bruco: de titel “Nobile” is toegeschreven aan de Contrada door de Delibera della Civica Magistratura in 1841. Het werd gegeven omdat in 1369 de milities van Olive de troepen van Charles IV verjoegen. Bovendien kwam, in 1371, het volk van Bruco in opstand tegen de toenmalige regering van de stadsstaat omdat de Monte del Popolo te weinig vertegenwoordigd was in het bestuur. In de middeleeuwen was Siena politiek verdeeld in Monti: de Monte dei Gentiluomini, de Monte dei Riformatori en de Monte del Popolo. Allen vochten ze voor een overheersing in het stadsbestuur. Dit stadsbestuur op haar beurt kende verschillende gedaantes door de jaren heen : de regering van de 24, de regering van twaalf, de regering van de dertien en de regering van de negen (Noveschi genoemd). De beweging was de oorzaak van tal van samenzweringen en volksopstanden die de vrijheid van de gemeente voor en na de Republiek in gevaar brachten.

 

 • Contrada Priora della Civetta: de titel van “Priora” werd aan Contrada  toegekend toen de eerste vergadering van de 17 Priors van de Contrade (meer bepaald 15 Priors, de rector van de Bruco en de gouverneur van Oca) plaatsvond op 25 april 1873. Zij stelden een unaniem document op ter verdediging van de Contrade tegen de intenties van de gemeente. Ze werden ondersteund door de krant “Il Libero Cittadino”, het officiële blad van de antiklerikale liberalen. Het bestuur wilde toen via lastercampagnes de Contrade, de Palio en alle daarmee verbonden manifestaties afschaffen om zo de “oude en schadelijke, middeleeuwse herinneringen” te doen verdwijnen omdat ze niet meer geschikt zouden zijn voor de evoluerende samenleving. De Contrada della Civetta bracht de Priori bij elkaar en op 25 november 1894 opstond uit deze vergadering de “Magistrato delle Contrade”.

 

 • Imperiale Contrada della Giraffa: de titel “Imperiale” werd aan de Contrada verleend met een koninklijk besluit van 25 mei 1939 door Vittorio Emanuele III, koning van Italië en keizer van Ethiopië omdat de Giraffa de Palio op 2 juli 1936 won ter ere van de verovering van ‘het rijk’ (opgedragen aan de Italiaanse overwinningen in Oost-Afrika). Dit besluit gaf de Contrada het recht om een rood schild met het imperiale gouden insigne te dragen. Vanaf toen tot 1980 droeg de comparsa van Giraffa een vlag met twee wapenschilden, één met de giraf en de andere met het bovengenoemde rode schild. Met de vernieuwing van de kostuums in 1981 werd een oplossing gezocht waarbij de Contrada sindsdien een Moors schild draagt.

 

 • Contrada Sovrana dell’Istrice: Istrice heeft de titel “Soeverein” gekregen door een Decreto Magistrale “motu proprio” op 12 mei 1980 via de grootmeester Frà Angelo de Mojana di Cologna Gran Maestro van Soevereine Militaire Hospitaal Orde van Sint Jan van Jeruzalem, van Rhodos en van Malta (ook bekend als de Orde van Malta). De Contrada onderhield een eeuwenoude relatie met de Orde. Ook de kerk van San Pietro e Paolo alla Magione, kortweg “La Magione” bevindt zich in de wijk. Het was de zetel van de Orde van de Tempeliers tussen de  vroege dertiende eeuw en 1316. Toen werden de Tempeliers geëxcommuniceerd en vervolgd. Al hun bezittingen werden overgedragen aan de Orde van de Ziekenhuizen (de toekomstige Orde van Malta) die zich in de Magione bevond tussen 1317 en 1813.

 

 • Nobile Contrada del Nicchio: heeft de titel “Nobile” via een resolutie van de Civica Magistratura in 1844. Deze was gekoppeld aan verschillende feiten in de geschiedenis van Siena :
  • zo werden de milities van de contrada in de Slag van Montaperti in 1260 hoog ingeschat. (al is het waarschijnlijker dat het eerder een bedanking is omdat het Sienese leger zich opstelde tegenover het Florentijnse aan Porta S in Siena. Dit is niet ver van het huidige Porta Pispini).
  • in 1469 en 1531 hielp Nicchio water verdelen, som zelfs ten nadele van het comfort van hun eigen volk
  • in 1527 beletten ze met hun milities het terugkeren van de Noveschi-bannelingen via Porta Pispini.

 

 • Nobile Contrada dell’Oca:  dankt zijn titel van “Nobile” aan een resolutie van de Civica Magistratura van 23 maart 1846. Ook deze was gekoppeld aan bepaalde belangrijke gebeurtenissen in de geschiedenis van de stad:
  • de waarde van zijn militie in de slag om Montaperti in 1260
  • tijdens de slag om Camollia in 1526 toen ze de vijand verrasten met een aanval bijgestaan door de milities van Istrice en van pauselijke en Florentijnse troepen. Op die manier dwongen ze de vijand tot een overhaaste vlucht
  • tot slot ook voor de waarde die men geeft aan het volk van Istrice dat enorm strijdlustig was in de Oorlog van Siena tegen de legers va Karel V van Spanje en Cosimo dei Medici. (1552-1555).

 

 • Contrada Capitana dell’Onda: erfde de titel “Capitana” aan het feit dat de milities van de wijk het Palazzo del Comune bewaakten.