Twee weken voor de start van de Palio van 16 augustus: reeds alles beslist?

Wie, zoals schrijver dezes, had gehoopt op 16 augustus 2023 een totaal andere Palio te beleven als de laatste drie, d.w.z. geen totale onderwerping van alles en iedereen op strategisch en technisch vlak aan Giovanni Atzeni, en meer uitdagingen en strijd en spanning en conflicten, zal slechts gedeeltelijk zijn wensen vervuld zien. Alles laat immers voorzien dat Atzeni een totaal ander plan heeft bedacht, veel moeilijker en gecompliceerder maar toch met duidelijke contouren. Alle experten zijn het er over eens dat het scenario wat betreft contrade, fantini en cavalli reeds is uitgetekend. En achter dit scenario herkent men de hand van Atzeni die perfect heeft begrepen welke andere winden er waaien en hoe hij niet alleen moet meedrijven om weer als triomfator te verschijnen, maar de winden moet corrigeren.

CAVALLI

Atzeni heeft perfect begrepen dat hij de grote truuk van augustus 2022 en juli 2023 niet meer kan uitproberen, d.w.z. een meerderheid van contrade overtuigen dat men maar één toppaard moet uitkiezen, dat dan wonderbaarlijk ook in zijn handen terechtkomt omdat hij wist dat er een grote meerderheid van contrade beschikbaar was die hem dat paard zouden aanbieden. Contradaioli zijn razend op de capitani die zich zo hebben laten manipuleren om die ene kans op tien te hebben dat het toppaard door hun contrada wordt geloot. Atzeni heeft dit begrepen en zou akkoord zijn met een nieuwe strategie van keuze van paarden. De oppermachtige Violenta da Clodia zou niet verkozen worden, maar evenmin Tale e Quale, haar grootste rivaal die in 2022 en 2023 werd opgeofferd om Atzeni te plezieren. En hij zou ook gedaan hebben gekregen dat Remorex niet wordt gekozen. Dit ouder, eigenzinnig en sterk paard won in 2018 met Coghe en in 2019 met Atzeni, maar telkens nadat hij zijn ruiter had afgegooid om vervolgens de perfecte trajecten uit te kiezen.  Zo’n oncontroleerbare factor past niet in de minutieuze keuzen en voorbereiding van Atzeni.

Wie wordt er dan wel gekozen?

De grote belofte Anda e Bola, sterk in juli, maar nog flink bij te schaven, zou er zeker moeten bij zijn, ware het niet dat er geruchten zijn dat ook hij als te sterk is bevonden en mogelijk opgeofferd wordt.  Quasi zeker worden gekozen Abbasantesa, Zio Frac, Viso d’ Angelo, Astoriux, Una per Tutti, Ungaros, Tabacco, Unamore en Zaminde.  Een ultiem alternatief is altijd mogelijk na de batterie van 13 augustus. Er wordt momenteel gefluisterd over Amarcord de Mores.

Wie zal Atzeni kiezen?

Liefst Anda e Bola, Abbasantesa en Zio Frac, en misschien zijn eigen paard Viso d’Angelo, na een goed debuut in juli 2022 niet zo overtuigend in juli 2023. En dan moet hij hopen dat ze in de juiste contrade worden uitgeloot, waaruit hij dan moet kiezen.

CONTRADE

In juli kon Atzeni kiezen tussen liefst acht contrade en hij werd perfect bediend met de ene topfavoriet Violenta da Clodia in Selva, contrada zonder rivaal waarvoor hij reeds had gewonnen. Nu liggen de kaarten moeilijker maar Atzeni heeft zijn strategie klaar. Mits een goed paard rijdt hij zeker voor Istrice, de grootste wijk van de stad, vol woede en belust op weerwraak na de drie grote overwinningen waaronder een cappotto van rivaal Lupa, die er niet bij zijn. De deur staat ook open bij Drago en Giraffa, waarvoor hij ook reeds heeft gewonnen.

Iets moeilijker wordt Bruco, die volgens geruchten voor Bartoletti zouden gekozen hebben, maar vrienden-brucaioli verzekeren met grote stelligheid dat er goede contacten zijn met Atzeni.

En dan wordt het moeilijk. Atzeni heeft opperbeste contacten met Tartuca en Oca en Aquila maar vermijdt contrade die hun rivalen Chiocciola en Torre en Pantera op de Piazza hebben. Ons inziens is er alleen een kleine kans dat hij het riskeert voor Aquila, maar quasi uitgesloten voor Tartuca en Oca.

Merk op dat als Atzeni op een favoriet paard zou rijden bij Istrice of Drago of Giraffa of Bruco, de gehate rivalen Chiocciola en Torre en Pantera niet noodzakelijk tegen Atzeni zouden rijden. Zeker niet als Tartuca of Oca of Aquila een goed paard zouden hebben. Dan zullen ze hem zelfs steunen, al was het maar om Atzeni’s onuitputtelijke appetijt te stillen. Liever dat dan wanneer hij grote honger zou hebben bij Tartuca, Oca of Aquila…

FANTINI

Een zwakke generatie

Wij en vele contradaioli hoopten op enkele debutanten na de matige tot soms zeer slechte prestaties, opnieuw in juli, van vele fantini van deze zwakke generatie. Vooral omdat de kwaliteit van de batterie op 29 juni zeer goed was, vooral van jonge, nieuwe fantini zonder ervaring in de Palio. Piras is nu wel afgeschreven en de overigens sympathieke Arri heeft zelf forfait gegeven voor augustus. En Atzeni heeft zijn lange arm laten voelen. Silvano Mulas, zogezegd een groot talent in 2022 en hopeloos bezig in 2023, was gekozen voor de Palio van Piancastagnaio van 18 augustus. Atzeni heeft hem doen vervangen door zijn vriend Carlo Sanna.

En toch geen debutanten…

Kenners beweren nu dat er geen debutanten zullen zijn in augustus. Een Palio met zes stevige rivalen laat geen experimenten toe met misschien meer getalenteerde jonge debutanten. Men geeft de voorkeur aan kleinere talenten maar met ervaring op de Piazza, d.w.z. fantini die de mogelijk lange start kunnen interpreteren met rivalen die elkaar zoeken tussen de touwen, om nog maar te zwijgen over een rivaal die de start moet geven en als een sluipmoordenaar het juiste moment zoekt om binnen te komen, afhankelijk van de minder goede positie van de rivaal binnen de touwen en/of een goede positie van een favoriet die hij wil begunstigen. We zullen dus tot 2024 moeten wachten op groter jong talent dan de huidige generatie. Selva is niet uitgeloot maar was anders van plan Putzu een debuut te geven.

De Hand van Atzeni.

En volgens alle geruchten zou de meesterhand van Atzeni zijn pionnen reeds geplaatst hebben, overigens zonder verrassingen.

Atzeni zal, zoals geschreven, kiezen tussen Istrice en verder Drago en Giraffa en eventueel Bruco, quasi zeker niet voor Tartuca of Oca, en met een klein kansje voor Aquila. Noteer dat hij toch weer zeven contrade aan zijn kant heeft. Maar hij moet één contrada kiezen. Dus wat zijn de alternatieven?  

Drago rijdt dan zeker met Andrea Coghe, ondanks zijn zwakke en door vele dragaioli gecontesteerde koers in juli. Giraffa geeft vertrouwen aan belofte Guglielmi, briljant gestart in juli en dan een zware flater in de eerste Casato. Bruco kijkt ook uit naar Bartoletti, die zich echt zal moeten herpakken na veel pech, vaak rincorsa, maar toch ook na ongelukkige koersen. En het grote probleem van Bartoletti blijft bestaan: hij is geïsoleerd, heeft geen vrienden of steun onder de fantini, zoekt dat ook niet, en is dus zeer afhankelijk van zijn puur talent en van de ondergrondse strategische manoeuvers van de contrada waarvoor hij zal rijden. 

Blijven de zes rivalen.

Chiocciola kiest mits een goed paard voor Bartoletti of Zedde, en wordt gecounterd door Mannucci, vriend van Atzeni, voor Tartuca.

Torre met een goed paard gaat voor Zedde en eventueel Bartoletti , en wordt gecounterd voor Oca door Carlo Sanna, vriend van Atzeni.

Pantera is vrij geïsoleerd, heeft na het overlijden van Andrea Mari geen referentiepunt meer. Er wordt nooit gesproken over goede relaties met Atzeni of Bartoletti of Zedde. Zij zouden Carboni een kans geven. Je zou bijna op de blote knieën bidden dat het meest begeerde paard naar Pantera zou gaan omdat dan jarenlang zorgvuldig opgebouwde evenwichten onder zware druk komen te staan.

Aquila zal counteren met Murtas, vriend van Atzeni. Het is hiermee duidelijk dat hij in elke rivaliteit zijn pion heeft geplaatst.

Al jaren wordt er gesproken over een comeback van Dinopes. Hij heeft kans als er ergens bij de zes rivalen een echte killer wordt gezocht.

Vrienden van Atzeni, bijgenaamd Tittia of “freddo”,  de ”koude, koele, kalme” in Sardijns dialect.

Om alle misverstanden te vermijden, zouden wij nog even willen ingaan op het concept “vriend” van Atzeni. In alle tijden hebben fantini vrienden gehad en ook gezworen vijanden die niets werd gegund van wie men ook niets kon verwachten. Toch is het vooral Gigi Bruschelli, detto Trecciolino, die rond 2000 die concept heeft op punt gesteld. Op zijn scuderia werd hij omringd door jonge, soms talentvolle fantini-in-spe die bij hem inwoonden, samen met hem trainden en zijn wijze raadgevingen moesten verwerken. Natuurlijk eerst en vooral tot meerdere eer en glorie van Bruschelli zelf. Maar hij deed dan een goed woordje bij bevriende contrade opdat zijn “vrienden” een monta zouden krijgen en een eerste behoorlijke vergoeding in de Palio, en die jongeren konden hem dan discreet of soms iets te opzichtig helpen in de Palio. De slimste leerling van de klas was Giovanni Atzeni, die op 2 juli 2003 op amper 18-jarige leeftijd debuteerde met als ruiternaam “Tittia”, hem gegeven door Nicchio bij zijn debuut, en dat wil toch wel “de koude”  of  “de koele” of eventueel “de kalme” zeggen in sardijns dialect. En dat is nu precies de beste omschrijving van Atzeni, intelligent, goed opgevoed en beleefd en vriendelijk, maar met een ijskoude kennis en inzicht in alle aspecten van de Palio: rijtechniek , startsnelheid, juiste trajecten op de Piazza, maar ook vriendschappen maken en onderhouden met contrade en fantini, lees “een woord is een woord”, en een fenomenaal inzicht in het identificeren van het “beste paard van het moment” maar ook in het optimaal benutten van de kwaliteiten van mindere paarden en met hen winnen. Het is geen toeval dat hij de drie snelste tijden in de Palio heeft gerealiseerd: startsnelheid en de juiste trajecten op de Piazza op een perfect geleid paard aan de juiste tempi.

En zo heeft Atzeni rondom zich een aantal fantini verenigd die bij hem komen oefenen, praten en plannen. Dat het niet bepaald een sterke generatie is, ik zou durven zeggen de zwakste generatie fantini sedert de tweede wereldoorlog, zal hem wel helpen. En hij doet een goed woordje voor deze fantini zodat zij opnieuw kansen krijgen, ook na matige prestaties.

Geen “Sgabello” of “Voetenbank”

Maar let op: geen contrada zal dulden dat een fantino, geplaatst door Atzeni, zich gedraagt als een “sgabello” of de “voetenbank” van andere contrade. Lager kan men niet vallen. Dus hij moet eerst en vooral de opdrachten van die contrada opvolgen: “probeer goed te starten, laat onze contrada zien in de koers, al is het maar voor even dat onze mensen toch een goed gevoel hebben”. Dit geldt zeker als uit de prove zou blijken dat het paard beter is als voorzien door de specialisten en kenners.  Als de vijand meedoet met een goed paard, is de opdracht klaar en duidelijk: “hij mag niet winnen” en dan ontvangt hij een reeks instructies van hinderen en pesten en iemand anders proberen te doen winnen, bijvoorbeeld Atzeni. Hij ontvangt ook een lijst van wie wel en wie liever niet mag winnen, meestal bepaald door de “partiti” of “geheime financiële akkoorden” die contrade met mekaar afsluiten voor de Palio. De instructies niet opvolgen en toch “sgabello” spelen, is zelfmoord en betekent het einde van een loopbaan op de Piazza.