Voorstellen sancties palio 16 augustus 2017

Nu de palio van juli volledig afgehandeld is heeft Mauro Balani, rechter bij de Giustizia paliesca enkele sancties voorgesteld voor de palio van augustus jongstleden. Hij doet dit op basis van de verslagen van de Deputati della Festa, samen met de Inspettori della pista en de mossiere.

Valter Pusceddu detto Bighino is de eerste beschuldigde. Men eist een schorsing voor één palio omdat hij zowel bij de prove als bij de koers zelf zijn positie niet gehouden heeft bij de start. Daarenboven eist men een ammonizione omdat hij niet vertrokken is vanuit de hem toegewezen positie.Gezien hij nog een ammonizione staan heeft zou dit betekenen dat hij 2 palio’s schorsing riskeert.

Voor Oca eist men een deplorazione omdat zij hun jockey duidelijk opdracht gegeven hebben om de start van rivaal Torre te verstoren, zoals verboden wordt in het reglement, art. 101, paragrafen 1 en 2.

Tegen rivaal Torre eist men twee Censure : de eerste omdat de Kapitein van Torre op de Palco dei Giudici na de seconda prova verbaal agressief was tegen de Kapitein van rivaal Oca. De tweede omdat de tamburino na zijn ronde rond de Piazza tijdens de Corteo Storico nog op zijn trommel geslagen heeft ter hoogte van de ingang van het stadhuis, waar al Paarden aanwezig waren.

De Tamburino in kwestie mag 5 palio’s geen Palio gerelateerde taken meer uitoefenen voor de wijk.

Voor Brio en zijn actie in de eerste Casato t.o.v. Tittia wordt in tegenstelling tot alle verwachtingen niets geëist.


Ter info :

Er zijn 3 soorten straffen die aan wijken kunnen gegeven worden afhankelijk van de grote van de overtreding.

  1. Censura : geldt voor de volgende 5 Palio’s. Wanneer een wijk binnen deze 5 Palio’s nog 3x een Censura krijgt volgt er 1 deplorazione.
  2. Deplorazione : geldt voor 9 Palio’s. Wanneer een wijk binnen deze 9 Palio’s nog 2x een Deplorazione krijgt volgt er 1 esclusione.
  3. Esclusione (diskwalificatie) : geldt voor een bepaalde tijd met een maximum vanl 10 jaar. Esclusione werd pas na de Tweede Wereldoorlog is ingevoerd. Daarvoor werden wijken nagenoeg nooit gestraft.

Dus kort samengevat :

  1. 4x Censura = 1 Deplorazione (binnen de 5 Palio’s)
  2. 3x Deplorazione = 1 Esclusione (binnen de 9 Palio’s)

 

Ook aan de fantini worden (andere) straffen opgelegd.

  1. Ammonizione (waarschuwing) : geldt voor 3 Palio’s. Na 2 ammonizioni krijgt de Fantino een Esclusione. Let wel : 3 Palio’s = 3 door hem meegereden Palio’s.
  2. Esclusione (diskwalificatie) : kan voor bepaalde tijd maar ook voor het leven. Een uitsluiting geldt zowel voor tratta/prove als Palio zelf en dit voor de eerst volgende.