Wanneer de Palio van juli als minderwaardig bekeken werd

In de tweede helft van de negentiende eeuw beleefde de Palio di Provenzano een moment waarop hij door iedereen als minderwaardig werd aanzien ten aanzien van die van augustus. Dit is op zijn minst paradoxaal te noemen gezien de Palio van juli langer bestaat dan die van augustus. Hij ligt zelfs aan de basis van het ontstaan van die van augustus.

Het is wel een feit dat de Palio van augustus door de jaren heen uitgeroeid is tot de Palio met meer aanzien, vooral doordat hij in vergelijking meer toeristen trekt dan die van juli. Dit merken we trouwens zelf op onze website als we het aantal bezoekers in juli vergelijken met augustus.

Zo werd de Palio van augustus in de decennia na de eenwording van Italië (1961) tot het begin van de twintigste eeuw als een toeristentrekker gezien. Zo bood men all-in paketten aan (treinreis, plaatsen op de Piazza, bezoeken aan musea, een opera de avond van de koers,…), maar ook organiseerde men ‘Palii bizzarri’ (alle Romana op de Piazza maar ook in de Fortezza). De Sienesen haakten pas echt af bij de organisatie van de twee Palio’s a sopresa begin 20ste eeuw. Dit was de brug te ver. Het werd te commercieel in hun ogen.

De stad gaf ook de middeleeuwse ‘pallonata’ een nieuw leven, organiseerden grote jaarmarkten,… Niet dat Siena hier een trendzetter was, want dit gebeurde in vele grote Europese steden, maar het nationaal populisme vond ook zijn weg naar Siena.

Kort gezegd werd de Palio van juli het kleine stiefbroertje van die van augustus. Het is dankzij de populaire krant ‘La Vedetta Senese’ dat beide Palii opnieuw evenwaardig werden. Iets wat ook de contradaioli als zeer belangrijk ervoeren.

De eerste resultaten zien we al in 1899. Toeristen zijn er immers niet alleen in augustus maar ook in juli. En die krijgen een slordige, minderwaardige editie van de Palio te zien. Zo lopen in juli enkel de deelnemende wijken mee in de Corteo Storico. Het is door de strijdlustige krant en haar invloed dat men beslist om de Corteo van juli op die van augustus te laten lijken.

De gemeente (die destijds niet schitterde qua gevoeligheid voor de Palio) was hier echter doof voor. De contrade kwamen samen en besloten in de nacht van 27 op 28 juni dat ze allemaal deelnamen aan de Corteo Storico van 2 juli. En zo geschiede.

“La Vedetta” kondigt de beslissing van de contrade aan op 1 juli. De stap om beide Palio’s als gelijkwaardig te aanzien is ingezet. Sindsdien is er geen hiërarchie meer tussen de 2 reguliere Palio’s.