17 agosto 1733 : de overwinning van Chiocciola na een “onregelmatige” tratta

In de 18e eeuw was de Palio van augustus nog niet geïnstitutionaliseerd. Het gebeurde vaak dat de zegevierende contrada van de Palio van juli op eigen kosten een “ricorsa” organiseerde op 16 augustus, de dag na Hemelvaart. Deze dag was eeuwenlang de dag waarop een Palio alla lunga georganiseerd werd. De Palio van juli 1733 werd gewonnen door Tartuca met fantino Cappellaro. De contrada van Castelvecchio nam alle organisatiekosten van de Palio van augustus op zich. Deze werd voor de gelegenheid op de 17e gehouden. Niet vanwege meteorologische redenen maar doordat de tratta opnieuw moest gehouden worden. Deze werd zoals steeds op 13 augustus gehouden maar kende een duidelijke onregelmatigheid.

Destijds waren de regels voor de tratta heel anders dan deze die we vandaag kennen. Zowel de manier waarop paarden gekozen werden als de verdeling van de paarden gebeurde in de namiddag op een behoorlijk grote afstand van de Piazza del Campo. Op de middag van de derde dag voorafgaand aan die van de Palio, werden de door de eigenaren gepresenteerde paarden naar het Palazzo dei Diavoli gebracht. Daar werden ze getest op een piste die uitkwam aan de kerk van San Bernardino tegenover de Antiporto, waar het ook de assegnazione plaatsvond. Het paard dat als eerste arriveerde werd automatisch gekozen. De negen andere werden uit de rest gekozen en aan de contrade toegewezen. De volgorde van de toewijzing bepaalde ook de volgorde van de Corteo Storico én die van de toegang tussen de touwen voor de Palio.

Op 13 augustus 1733 werd de assegnazione, die voor de gelegenheid in de Prato di S. Agostino werd gehouden als eerbetoon aan Tartuca, gekenmerkt door een sensationele fout. In feite kreeg Bruco paard nummer 1 toegewezen, maar ongelooflijk genoeg werd paard nummer 4 afgeleverd in de Contrada van de Via del Comune. In eerste instantie merkte niemand de uitwisseling op. Deze werd pas ontdekt bij de toewijzing van paard nummer 4. Het was te laat om de fout te herstellen aangezien Bruco reeds vertrokken was. Er brak onvermijdelijk chaos uit in S. Agostino. Nog voor de situatie uit de hand liep, nam de Biccherna de beslissing om de assegnazione te annuleren en de volgende middag te herhalen. De contrade die hun paard reeds hadden ontvangen werden gedwongen deze terug te brengen.

Deze onverwachte gebeurtenis veroorzaakte dat de dagen van de Palio opschoven met een dag. De koers werd dus pas op 17 augustus gereden en gewonnen door Chiocciola. Op die manier werd voldaan aan de wettelijke bepaling die voorzag dat er vier dagen moesten zitten tussen de toewijzing van de paarden en dag van de koers.