Analyse van de Palio van 16 augustus 2018 : Lupa is helemaal terug

Elke Palio is anders en zorgt voor een ongeziene verrassing. Die van 16 augustus 2018 was niet anders.

De Paarden : De Palio der Onzekerheden

Liefst zes gewezen winnaars waren niet opgenomen in het lot van 35 waaruit de kapiteins moesten kiezen. De fantastische Preziosa Penelope wordt niet meer aangeboden door de eigenaar want als veel te sterk beschouwd en altijd afgewezen door de kapiteins. Rocco Nice, de overwinnaar van juli, werd ook niet aangeboden door de eigenaar uit schrik dat het paard zou afgewezen worden, en gespaard voor 2019. Vier winnaars werden afgewezen door de veeartsen : Oppio en Occolè, allicht wegens kleine fysische en/of karakteriële gebreken, en twee verrassingen, Polonski, ooit de snelste Palio, en Sarbana.

Toch was iedereen het erover eens dat er een sterke groep was gekozen op basis van de verplichte  testritten op de piste van Mociano. Men opteerde voor liefst vijf debutanten en drie met slechts één Palio op de teller. Bijgevolg een veelbelovende groep zonder ervaring op de Campo. Een onweersbui belette het doorgaan van de tweede en derde oefenrit en verplichte de fantini tot een voorzichtige vierde oefenrit. Kortom, te weinig tijd om ervaring op te doen.

En plotseling veranderde de mening van de specialisten. Men ging van drie favorieten, Phatos dei Ozieri en Osama Bin en Porto Alabe, en vier outsiders naar zeven bijna evenwaardige favorieten en de drie andere werden ook niet volledig kansloos geacht omdat ze allemaal blijk gaven van een grote kalmte tussen de touwen en van snelle  starten.

Harde disciplinaire maatregelen.

De verwachting was dat in tegenstelling tot gewoonlijk en zeker tot juli er snel zou gestart worden want er waait een nieuwe wind in Siena. In onze analyse van de Palio van 2 juli 2018 hadden we reeds melding gemaakt van de nieuwe burgemeester De Mossi en zijn strenge visie op de toepasssing van het reglement en wij hadden een reeks open vragen gesteld. De antwoorden zijn er snel gekomen. Doorgaans worden de voorstellen tot sancties voor de overtredingen in beide Palio’s bekend gemaakt in oktober, maar nu reeds op 7 augustus voor die van 2 juli. De voorstellen waren keihard : schorsing van zes Palio’s voor Chessa van Tartuca, twee voor Zedde van Valdimontone, en twee voor Tartuca als verantwoordelijke voor het gedrag van Chessa en ernstige verwittingen voor Nicchio en Valdimontone die opgeteld met vroegere vermaningen zouden kunnen leiden tot een schorsing van één Palio.

Consternatie bij de betrokkenen. Het vroege tijdstip maakte iedereen duidelijk dat men niet te ver zou mogen gaan op 16 augustus.

De Startvolgorde Contrade – Cavalli – Fantini 

Drago – Phatos de Ozieri (1 Palio Gereden) – Andrea Mari (6 overwinningen)

De winnaar van juli op de sterkste motor. Een unieke kans voor een cappotto of dubbelslag in één jaar.

Giraffa – Queen Winner (debutant) – Caria 

Goed paard, geen favoriet.

Civetta – Tabacco (1 Palio gereden) – Carboni

Goed paard, geen favoriet. Maar één objectief : Leocorno stoppen.

Pantera – Rexy (debutant) – Bartoletti (5 overwinningen)

Hij aarzelde geen ogenblik en koos voor het paard dat hij een jaar lang had getraind.

Nicchio – Tale e Quale (debutant) – Gigi Bruschelli (13 overwinningen)

Over het paard werd gefluisterd dat het te sterk zou zijn. Over Nicchio werd geroepen dat ze een ongehoord budget hadden van 2.800.000 euro om te winnen : 500.000 voor de rincorsa, 100.000 voor beide fantini links en rechts om startruimte te kopen, en 200.000 voor ieder van de grote rivalen Mari, Bartoletti en Atzeni, en dan nog 1.500.000 over om te verdelen tussen alle contrade, en de andere fantini, en een exuberante winstpremie voor Bruschelli.

Maar kon de oude meester de stress nog aan ? Iedereen had gezien hoe hij in juli ten onder was gegaan aan spanning en de jaren die beginnen te tellen.

Valdimontone – Schietta (debutant) – Siri

Maar één doel zoals in juli : Nicchio beletten om te winnen. Hij had daarvoor de perfecte plaats geloot : ernaast.

Tartuca – Rodrigo (debutant) – Giovanni Atzeni (5 overwinningen)

Hij moest absoluut winnen. Anders zouden er drie jaar voorbij gegaan zijn zonder overwinning en zou zijn marktwaarde dalen. Iedereen verwachtte dat hij naar Nicchio zou gaan maar de angst voor een herhaling van de feiten van 2015 (Atzeni van zijn paard opgepakt en laten vallen op de piste door Massimo Columbu van Valdimontone) haalde de overhand.

Bovendien had hij nooit mogen rijden op Tale E Quale wegens een slechte relatie met de eigenaar en tenslotte was er nog een sterke maar gevaarlijke drijfveer : “vendetta” of wraak tegen rivaal Chiocciola. In juli had Chiocciola hem niet gelanceerd en hem zo de koers doen verliezen op favoriet Porto Alabe (12 meter achterstand bij de start en aangekomen op amper 2 meter) en Atzeni wilde wraak nemen via Tartuca.

Maar was debutant Rodrigo goed genoeg ?

Bruco – Solu tue due (3 Palio’s gereden) – Murtas

Grote ontgoocheling bij Bruco want de officiële betaalde contradajockey Mari was overgestapt naar Drago. Solu tue due was maar zeven jaar, had reeds drie Palio’s gereden, er was dus progressie-mogelijkheid maar steeds verzwakkend in de derde ronde.

Leocorno – Osama Bin (1 Palio gereden) – Carlo Sanna (1 overwinning)

Beschouwd als het paard met de tweede sterkste motor.

Lupa – Porto Alabe (1 overwinning) – Giuseppe Zedde (2 overwinningen)

Porto Alabe, de enige deelnemende winnaar, werd beschouwd als een slechte starter met een zeer sterke derde ronde. Ook als een paard dat minutieus wordt voorbereid en verbeterd. Pas in augustus 2017 had het zijn eerste Palio gewonnen in zijn tiende deelname. Dat is zeer uitzonderlijk en, wijst op een zeer gezond, karakterieel gemakkelijk en steeds verbeterend paard. Kenners zoals Aceto en Bastiano was zijn formidable comeback opgevallen in de Palio van juli en zagen in hem de topfavoriet.

De keuze van Zedde deed iedereen perplex staan. Hij was een grote belofte geweest met overwinningen in 2008 en 2009, gevolgd door vele zeer zwakke prestaties, zodat hij in juli 2018 werd gedegradeerd tot “killer” door Valdimontone, en achteraf met 2 Palio’s geschorst in 2019.

La Mossa of de Startprocedure

Alle paarden binnen en absolute rust tussen de touwen. Toch stuurde de mossiere iedereen buiten om te gaan praten met Lupa, de rincorsa, en eventueel met mekaar om een startakkoord te vinden. Alle paarden terug binnen en nu begon Montone Nicchio opzettelijk te hinderen wat hem binnen de minuut een dubbele verwittiging opleverde van de mossiere. Een tweede maal buiten, opnieuw een gesprek van Tartuca met de rincorsa en Nicchio die van dichtbij aandachtig luisterde. Terug binnen en nu werd alles duidelijk . Valdimontone verloor meermaals zijn positie tussen de touwen om vervolgens  zogezegd onbeholpen op Nicchio aan te botsen : perfecte ogenblikken voor Lupa om Nicchio te start te geven maar Zedde reageerde niet. Het was meteen duidelijk dat hij de 500.000 euro van Nicchio had geweigerd en dat hij een akkoord had met Montone om Nicchio te laten staan en zelf zijn kans te gaan.

Waarom weigerde Zedde het aanbod van 500.000 terwijl hijzelf allicht niet meer dan 200.000 zou kunnen vangen van Lupa bij een overwinning ? Ten eerste omdat hij niet geloofde in de kansen van Bruschelli en omdat hij de 500.000 alleen zou vangen mits een overwinning van Nicchio. Ten tweede omdat Montone hem een grote beloning moet beloofd hebben om Nicchio te laten staan.

La Carriera of de Koers.

En zo gebeurde. Na amper 20 minuten met iedereen op zijn plaats, kwam Lupa binnen. Nicchio, enigszins verrast, reageerde te traag. Montone was een meter sneller weg en gaf Nicchio vijf felle zweepslagen. Met de eerste klap raakte hij duidelijk ook Tartuca ernaast. Het meest  opmerkelijke was dat Siri Nicchio achteruit moest  slaan door zijn meter voorsprong daar waar de meeste nerbate doorgaans van achter of van opzij worden gegeven. De klappen waren buitengewoon precies. Op de vertraagd beelden ziet men dat de helm van Bruschelli voor diens ogen zakt en  hij niets meer kan zien. Tot tweemaal toe moest hij in de race zijn helm omhoog duwen.

Giraffa en Civetta, zogezegd kansloos, aan de leiding. Favoriet Drago bleef staan en vertrok als laatste, en nu geschiedde een wonder. Lupa deed iets zeer zeldzaam. De Rincorsa probeert altijd op volle snelheid langs links te passeren, maar Lupa draaide onmiddelijk naar binnen naar de omheining toe, precies zoals Selva dat had gedaan op 2 juli 1987. Lupa passeerde Drago en het grote defect van Phatos dei Ozieri kwam aan het licht. Phatos heeft een zeer grote motor en veel kracht, maar is “macchinoso”, d.w.z mist een zekere soepelheid en kwam na de mislukte start traag op gang.

Lupa zit in negende positie,  links op de piste een compacte groep van zes achter Giraffa en Civetta, en dan riskeert Lupa alles. Nog voor de San Martino gaat hij vier contrade voorbij en in de bocht zelf draait hij op de allerkortste wijze en neemt zowaar de leiding. Het paard dat niet kon starten heeft de meest intelligente, gedurfde, precieze en snelste start ooit genomen.

Alleen Montone valt in de eerste San Martino. De koers is voorbij want Porto Alabe heeft nog altijd zijn sterke derde ronde. Hij wordt op afstand gevolgd door Giraffa en Nicchio. Bruschelli is er in geslaagd zich te herpakken. Tot ieders  verbazing rijden de drie topruiters en/of favorieten, Atzeni – Sanna – Bartoletti, in de drie laatste posities.

Net voor de tweede Casato trekt Bruschelli zijn helm opnieuw omhoog, snijdt hierdoor de bocht totaal verkeerd aan en vliegt recht tegen het paaltje. In zijn val sleurt hij de hardwerkende Bruco mee.

Conclusies voor Contrade – Cavalli – Fantini

Lupa is na 27 donkere jaren helemaal terug. Veel lof voor de intelligente, dappere, sympathieke en zeer rustige kapitein Grignoli.

Voor Nicchio is dit een tragedie : een grote wijk zonder overwinning in 20 jaar, tweemaal meesterlijk gecounterd door rivaal Valdimontone. Men fluistert dat Nicchio op 6 jaar ruim 1,5 miljoen euro zou kwijt zijn aan onrendabele  startgelden.

Bij Bruco zal gemopperd worden over de winterdeal met Mari, betaald als officiële contradajockey die twee keer elders is gaan rijden en zelfs een keer gaan winnen.

Bij Leocorno zou de avond van de koers zelf het bestuur zwaar gecontesteerd zijn.

Enkele paarden waren zeer overroepen : Phatos en Osama Bin met grote motoren maar met onvoldoende aanpassingsvermogen aan de Piazza.

De oudere Porto Alabe (12 jaar in 2019) zal er terug bij zijn, ook Rocco Nice, de overwinnaar van juli, allicht ook de uitgesloten Polanski en Sarbana. Rexy mist ervaring, Queen Winner lijkt interessant, misschien ook Tabacco.

 

Atzeni is laatste aangekomen en telt nu drie jaren zonder overwinning, en met zeer bleke prestaties. Niet vergeten dat hij in juli verloren is met Porto Alabe, het sterkste paard van de laatste twee jaren. De keuze voor Rodrigo blijft onbegrijpelijk. Hij heeft hem in de prove zelfs niet uitgetest. Men voorspelt een zwaar 2019 voor Atzeni met vele gesloten deuren. In de winter zal hij een zeer precieze diplomatie moeten ontwikkelen om contrade te overtuigen van zijn kwaliteiten.

Zedde zal niet kunnen profiteren in 2019 van zijn herwonnen status na een magistrale prestatie. Hij komt pas terug in 2020 na zijn dubbele schorsing.

Mari blijft top na zijn overwinning. Bartoletti ook maar kan niet gefeliciteerd worden voor zijn strategische mislukkingen in 2018 : verkeerde keuzen van paarden. Sterk buiten Siena op een piste is iets anders als sterk op de piazza.

Voor Bruschelli  is 2018 de laatste kans geweest om het record van 14 overwinningen van Aceto te evenaren. Hij is nu 50, reageert vaak te traag, zweet uitvoerig ten gevolge van de stress en is in zijn laatste drie Palio’s gevallen.

Carlo Sanna, belofte van 2017, moet zich herpakken na een flauw 2018.

Het is opnieuw duidelijk geworden dat er in de Palio een zeer groot gebrek is aan jonge beloftevolle fantini tussen 20 en niet meer 25 maar 30 jaar. Alle protagonisten van heden zijn de dertig gepasseerd en naderen de veertig. Het is ooit anders geweest toen de 24-jarige Bastiano, de 20-jarige Cianchino, de 19-jarige Pes, de 27-jarige Bruschelli de overwinningen begonnen op te stapelen. Heel anders.

2018 was geen groots, maar toch een goed en boeiend Palio-jaar door de ongeziene onregelmatigheden van juli, de strenge burgemeester ertussenin, en de zeer aangename verrassing van Porto Alabe in augustus.