Betwiste aankomsten, tumultueuze vieringen en een halve overwinning

De rode draad dit Palio-jaar waren de nipte aankomsten. Zoals we ondertussen weten hebben de ‘giudici della vincita’ enkele hulpmiddelen om de winnaar correct aan te duiden. In de eerste plaats een ‘aluminium staaf’ die een lijn vormt met de bandierino (vlag) aan de overzijde. Daarnaast is er sinds ongeveer tien jaar een fotofinish ter beschikking. Deze is echter niet officieel wat impliceert dat deze niet openbaar gemaakt wordt. De bedoeling is dat deze kan geraadpleegd worden als het met het blote oog bijna niet te zien is wie er gewonnen heeft, zo ook augustus jongstleden.

Uiteraard zijn deze hulpmiddelen redelijk nieuw; het spreekt dan ook voor zich dat het toekennen van een overwinning in sommige gevallen een zeer moeilijke taak was. Het was immers ook onduidelijk waar de precieze finishlijn lag (nog steeds trouwens). Het moet gezegd worden dat het lange tijd moeilijk was om het precieze aankomstpunt te bepalen. Het reglement schrijft voor dat de contrada die als eerste in de zone van de beoordelaars komt de winnaar is. Uiteraard heeft dit meermaals voor discussie gezorgd.

De Palio van 16 augustus 1713 was er zo één; waar er veel discussie ontstond over wie de overwinning toegekend moest worden. Onda had de Palio gedomineerd op Barberino, bereden door Cappellaro. Nadat hij drie ronden had gereden stopte hij ter hoogte van de verrocchio, waarvan de fantino dacht dat het het aankomstpunt was. Net daar werd hij voorbijgelopen door Tartuca met Montalcino en Ruglia. Deze dachten dat de aankomst ter hoogte van het Palco dei Giudici lag. Er ontstond een discussie over wie er nu wel of net gewonnen had. Deze ontaarde zelfs in een gewelddadige vechtpartij. Het was onmogelijk om de zaak ter plekke op te lossen. Er volgde een rechtzaak die op 10 september een uitspraak kreeg : de overwinning werd gedeeld en de drappellone werd geschonken aan de S. Giuseppe-kerk. Om deze over te dragen werd een mis georganiseerd waarbij beide winnaars 6 dukaten schonken aan de kerk. De viering verliep in rust met wederzijds respect..

Op 2 juli 1730 stopte het paard van Nicchio, bereden door Capanna ter hoogte de Palco dei Giudici. De Giudici waren niet overtuigt dat ze de laatste meters gereden hadden. Selva passeerde en kreeg de overwinning toegewezen. Een enorme vechtpartij tussen Selva en Nicchio vond plaats. De drappellone werd verscheurd en pas laat op de avond officieel overgedragen aan Selva. De teleurstelling was enorm, niet enkel bij de Nicchiaioli maar ook bij Capanna, die zwoer nooit nog een voet op de Piazza te zetten. redders bezorgd. De teleurstelling was groot, niet alleen voor de nicchiaioli, maar ook voor de arme Capanna die zwoer geen voet op de Piazza te zetten. Hij kwam deze belofte ook na!

Geen jaar later herhaalde zich hetzelfde tafereel. Op 16 augustus 1731 viel het paard van Giraffa nadat het de Palco dei Giudici passeerde. Terwijl het paard viel passeerde Oca. De giudici waren echter zeker : Giraffa had gewonnen. De ocaioli waren niet akkoord. Ook nu was het erg onrustig na de Palio. Pas laat op de avond, toen iedereen gekalmeerd was, werd de prijs overgedragen aan de winnaar.

Nog onduidelijker was de uitslag van de Palio van 2 juli 1846 : drie contrade; Civetta, Istrice en Oca passeerden gelijktijdig de vlag iets voorbij de start. Deze was eind 18e eeuw geïnstalleerd om de finish duidelijker aan te geven. De giudici waren het er over eens. Civetta had gewonnen. Vanop andere plaatsten op het plein was het echter niet of moeilijker te definiëren. De ocaioli maakten gebruik van de onzekerheid en ging de drappellone halen. Deze werd verscheurd en vierend verlieten de ocaioli de Piazza. De Civettini stonden erbij en keken ernaar.  Ze gingen de strijd met Oca niet aan omdat het ze, volgens een verslag uit die tijd, de kracht ontbrak om het op te nemen tegen Oca.

De giudici riepen de civettini op om de klokken te luiden en de overwinning te vieren die aan hen toegewezen was. Pas een dag laten werden de ocaioli gedwongen om de drappellone terug te geven aan de legitieme winnaars. Dit ging gepaard met de nodige spot en minachting van de hele stad.