De palio alla tonda, van ontstaan tot institutionalisering

Zoals eerder aangegeven kunnen we 1605 beschouwen als een fundamentele datum voor het ontstaan van de Palio op de Piazza del Campo. In dat jaar werd paus Paulus V van de Sienese familie Borghesi gekozen tot paus. Om het evenement te vieren werd er een bufalata georganiseerd op Piazza del Campo. Dit evenement werd zeer goed onthaald door het volk, zozeer dat enkele afgevaardigden de groot-hertogelijke secretaris Lorenzo Usimbardi aanschreven om de gebruikelijke Palio alla lunga van 15 augustus ter ere van O.L.V. Hemelvaart op het plein te mogen lopen (alla tonda dus). De ondertekenaars van de brief vonden dat je bij een Palio alla lunga slechts een deel van de koers kon zien, terwijl een koers op het plein volledig zou kunnen gevolgd worden. Usimbardi nam na overleg met de groothertog de beslissing dat het geen probleem was zolang er geen doden zouden vallen. Er is echter nergens documentatie te vinden dat dit dat jaar ook effectief zou georganiseerd zijn. Het zou bijna 30 jaar duren vooraleer de eerste Palio op de Piazza zou gelopen worden.

De gevolgen van de pestepidemie van 1630 werden ook gevoeld in Siena en in 1631 werd de traditionele Palio alla lunga afgelast omdat het vervoer van paarden de epidemie zouden bevorderen volgens de Sienesen. Men koos opnieuw voor een bufalata. Hetzelfde gebeurde het jaar daarop. In 1633, uit angst dat ze de Palio niet meer zouden kunnen organiseren, werd gekozen om het idee uit 1605 uit te voeren. Op 15 augustus 1633 werd de eerste Palla alla tonda gelopen, gewonnen door Tartuca. Andere Palii alla tonda werden uitgevoerd in 1641, toen Prins Matias dei Medici terugkeerde van de Dertigjarige Oorlog, in 1643, ook ter ere van diezelfde prins, in 1648 en in 1655.

In 1656 besloten de verantwoordelijken die de festiviteiten organiseerden voor de Madonna van Provenzano (gevierd op de dag van de Visitatie van Maria SS) om op 2 juli een Palio te organiseren. De koers werd gewonnen door Torre. De winnaars werden verplicht om na de overwinning naar de kerk van Provenzano te gaan om daar het Te Deum te zingen als bedanking. Zo ontstond de traditie van de Palio van juli ter ere van de Maagd van Provenzano. Vanaf 1659 werd deze georganiseerd onder toeziend oog van de Biccherna. In 1660 werd beslist om het plein te voorzien van zand om het lopen te vergemakkelijken en veiliger te maken. In 1671 werden de contradaioli verplicht om de koers niet te verstoren en niet op het traject te lopen om zo een goede en eerlijke koers te garanderen. Uiteindelijk werd in 1682 vastgelegd dat de contrade die wilden deelnemen zich moesten registreren voor 20 juni, op straffe van niet-deelname.

Op 15 augustus bleef men koersen organiseren waaraan de contrade niet mochten deelnemen, enkel toegankelijk voor paarden van de adel. In 1689 besloot Istrice, winnaar van de Palio di Provenzano, om in augustus een Palio te organiseren op eigen kosten. Eenzelfde initiatief werd genomen in 1702 door Oca. Dit werd de jaren erop vaak herhaald, meestal door de winnaar van juli maar indien deze geen interesse of geld hadden werd het snel overgenomen door een andere contrada of stadsinstelling.

In 1802 nam het stadsbestuur de organisatie en kosten over, waardoor de Palio van augustus officieel werd. In 1803 werd de Palio niet gelopen omwille van de dood van Ludovico I d’Etruria. In 1804 werd de Palio gereden in aanwezigheid van Maria Luisa uit Spanje, die laaiend enthousiast was en vroeg om er nog één te organiseren, wat gebeurde op 20 augustus, vlak voor haar vertrek. Omdat er geen tijd was om te bepalen wie mocht meelopen werd er gemakkelijkshalve beslist om dezelfde contrade, fantini en paarden te gebruiken als enkele dagen ervoor. De kapiteins van de 7 contrade die twee keer werden uitgesloten op een paar dagen protesteerden. In 1805 stuurden de kapiteins van de contrade een brief aan het stadsbestuur om voor de Palio van augustus eenzelfde manier van deelname te gebruiken als dat van juli. Lees : de 7 die het jaar ervoor niet deelnamen zijn zeker van deelname. Daarbij worden er dan 3 geloot. Tot dan toe werd de Palio van augustus eigenlijk als Straordinario aanzien waardoor er telkens 10 wijken geloot werden. Dit verzoek werd aanvaard.

Zo werd de Palio van augustus dus ook regulier en op dezelfde wijze georganiseerd als die van juli, die al op die wijze georganiseerd werd sinds 1721, het jaar dat Violante van Beieren de grenzen bepaalde van de wijken in Siena, alsook de organisatie van de Palio van juli.