De geschiedenis van confrontaties tussen niet-rivaliserende contrade : periode 1945-1958

Begin dit jaar maakte Francesco Zanibelli van La Voce Del Palio een mooie reeks rond confrontaties tussen niet rivaliserende contrade. Hij startte in 1945 op basis van documentatie uit afleveringen van Ricordi di Palio en artikels op ilpalio.org. Het is mogelijk dat er enkele gebeurtenissen weggelaten werden omdat ze niet voldoende gedocumenteerd zijn. Al de feiten die opgesomd worden, worden ondersteund door getuigenissen van mensen die aanwezig waren op die moment.

Zoals bekend hebben confrontaties altijd deel uitgemaakt van de Palio en zijn tradities. Met deze artikels willen we een overzicht brengen van confrontaties tussen niet-tegengestelde contrade.

Tussen rivaliserende contrade zijn er ontelbare momenten van spanning geweest, maar zoals we hier willen aantonen zijn er ook veel spanningen geweest tussen contrade die – althans op dat precieze historische moment – geen bestaande rivaliteit hadden.

Zoals we zullen zien, waren er veel redenen die de oorzaak waren: verraad door fantini die van contrada veranderden, veronderstelde “obstakels” tijdens de Mossa of tijdens de koers, of zaken die men meesleepte uit eerdere Palio’s en die zich opstapelden.

Dit zijn feiten waar geen gevolg aan is gegeven en die niet tot echte rivaliteit hebben geleid. Opgemerkt moet worden dat er nog steeds rivaliteiten zijn die om veel “nuttelozere” redenen zijn begonnen dan de meeste feiten die we u in deze artikels zullen vertellen.

Het moet ook gezegd worden dat het vooral in het verleden gebeurde dat contradaioli uit geallieerde contrade van één van de twee betrokken partijen “een handje gingen helpen”. In deze eerste aflevering beginnen we met de periode tussen 1945 tot 1958. In de volgende afleveringen gaan we verder, tot op de dag van vandaag.

Palio 20 augustus 1945: De beroemde “Palio della Pace”. Bruco, die al sinds 1922 op de overwinning wachtte, was sterk toegewijd en stond te popelen om die Palio te winnen. Hoewel veel fantini Bruco de overwinning met Primo Arzilli, bekend als Il Biondo op Mughetto gunden, was het Drago met Rubacuori (een van de weinige, zo niet de enige fantino die in die Palio wilde winnen) en Folco. Aan het einde van de koers grepen de boze brucaioli de Palio en namen hem mee de Piazza af. Dragaioli die probeerden hun net gewonnen drappellone te bemachtigen kregen slaag.

Palii van 1946: aan het einde van beide koersen waren er confrontaties waarin Oca als hoofdrolspeler werd gezien. In juli won Valdimontone met Piero en Ganascia na een mooi duel met Oca met Boccaccia en Folco. Aan het einde van de Palio probeerden de ocaioli de Palio te grijpen zoals de brucaioli het jaar ervoor en er ontstond een confrontatie met de Contrada-leden van Valdimontone. In augustus verloor Oca opnieuw, ze waren favoriet met Boccaccia en Salomè. De Palio werd gewonnen door Giraffa met Ciancone en Piero. Aan het einde van de Palio was er een confrontatie tussen de ocaioli en de giraffini.

Palio 2 juli 1948: In die Palio waren er enkele contrade die Oca de overwinning niet gunden. Ze wonnen echter met de scosso Salomé. Na de Palio was er een confrontatie op Piazza Indipendenza tussen enerzijds de vereniging van Istrice, Nicchio en Torre tegen Oca.

Palio 2 juli 1950: Giraffa, die Dorina door het lot kreeg toegewezen, liet Pietro De Angelis (detto Pietrino) voor de eerste prova geëngageerd. Na die prova ontsnapte de fantino uit Lazio aan het toezicht van de barbaresco en rende weg naar Leocorno om op Orafo te rijden. De avond van de derde prova kwam het tot een confrontatie russen Giraffa en Leocorno.

Palio 2 juli 1958: In deze Palio, gewonnen door Valdimontone met Rondone en Belfiore, pareerde Lupa, met ocaiolo Giove op Archetta, favoriet Torre met Biba en Uberta de Mores. Aan het einde van de Palio probeerden de toraioli Giove te pakken; er volgde een confrontatie tussen Torre en Lupa met Giove die duidelijk de kant van Lupa koos.

Palio 16 augustus 1958: Voor de aanvang van een prova gaf de fantino van Giraffa, Solitario, een klap in het gezicht van de fantino van Valdimontone. De vermeende motivatie voor dat gebaar is waarschijnlijk te vinden in een geschil over de Palio van juli die gewonnen werd door Valdimontone. Aan het einde van de prova volgde een confrontatie tussen Valdimontone en Giraffa.

Foto : Ricordi di Palio