1664: de Leocorno wint zijn eerste Palio

Palio Straordinario ter ere van Agostino Chigi, neef van paus Alexander VII, vanuit wie de gelijknamige Romeinse familie afstamde. Deze Palio, die genegeerd werd door alle onderzoekers uit het verleden, is ook vandaag de dag niet terug te vinden in het algemene lijst der overwinningen van de stad Siena. De stad heeft echter via een brief van 24 maart 1997 aan de prior van Leocorno verklaard dat ze van plan is deze overwinning te erkennen. We moeten echter benadrukken dat de datum waarop deze Palio gelopen zou zijn onjuist is. Leocorno spreekt van 1 juni. De Biccherna steunt de datum van 3 juni door te zeggen dat de Palio gereden werd op de derde Paasdag van Spirito Santo. Deze christelijke feestdag kennen we nu als Pinksteren en is net als Pasen zelf een dag die schuift naargelang de kalender. Tellende van zondag 1 juni waarop Pinksteren zou gevallen zijn komen we uit op dinsdag 3 juni waarop deze Straordinario in 1664 gereden werd. Wat we met zekerheid weten is dat op 18 september nog steeds zand op de Piazza lag. De Camarlenghi van de Terzi delle Masse werd volgens een schrijven opgeroepen met als taak dit zo snel mogelijk te verwijderen.

De prijs voor deze koers was een “zilveren schaal” aangeboden door de Conversazione del Casino die iets meer dan 2 kilo woog. Op 27 september 1750 besloot dezelfde Compagnia om de schaal te vernietigen om er een monstrans (een monstrans is een houder, normaal van goud, waarin de geconsacreerde hostie wordt getoond) van te maken. Deze draagt de datum van 1751 en is te bezichtigen in de sacristie van de contrada en is dus een onderdeel van de in 1664 behaalde overwinning (en prijs).