De geschiedenis van de Prove di Addestramento Mattutine

De Prove di Addestramento Mattutine  (of beter bekend als Prove di Notte (nachtritten)) zijn tegenwoordig een belangrijk onderdeel van de Palio. Ze worden ingezet om nieuwe paarden te laten gewoon worden aan de Piazza. Vaak beslist de Veterinaire Commissie om ook paarden met ervaring deze prove te laten rijden omdat ze niet volledig overtuigd zijn van de fysieke gezondheid.

Tripoli Torrini, bekend als Tripolino, zegt in zijn interview met Ricordi di Palio dat zijn collega-fantini reeds in de jaren dertig ’s nachts met paarden naar het plein reden om te oefenen. Ook in de Duitse documentaire “Il Palio di Siena” uit 1968 (onlangs herontdekt door Michele Fiorini van Ricordi di Palio) van Reinhard Raffalt, zien we Leonardo Viti, bekend als Canapino, ’s nachts een paard uitproberen op de Piazza.

Voorafgaand aan de regulering van de Prove di Addestramento Mattutine (augustus 1992) werden de Prove di Notte echt in het midden van de nacht gereden, meestal startte men rond 2 of 3 uur.

Omdat er geen regels waren, konden mensen zich vrij bewegen over de piste terwijl de paarden aan het lopen waren. Je kan je dus inbeelden dat er vaak gevaarlijke situaties gecreëerd werden; ook als gevolg van het beperkte zicht in de duisternis. Oude fantini vertellen er graag over. Zo stonden er vaak ook nog tafels van de bars en restaurants op de Piazza del Campo die in tegenstelling tot vandaag niet werden verwijderd. Ook hierdoor ontstonden situaties die het niet makkelijker maakten voor de fantini.

Ook de namen van de paarden waren niet altijd even gekend als vandaag waardoor mensen die in de tribune zaten vaak riepen naar de jockey om de naam van het paard te weten te komen. De laatste jaren voor de regularisatie werd de situatie nog “chaotischer”, vooral omdat het aantal aanwezigen op de Piazza en dus ook de belangstelling jaar na jaar toenam.

Het was de toenmalige burgemeester van Siena, Pierluigi Piccini, die besliste om vanaf augustus 1992 de Prove di Notte te reguleren. Sindsdien mogen er geen mensen meer op de piste komen en wordt deze vrijgemaakt door verkeerspolitie en medewerkers van de gemeente. In 1991 had de stad het uitvoeren van nachtritten verboden.

Sinds juli 2017 is het verboden om van fantino te wisselen tijdens deze prove, op straffe van een boete van 500 euro.

Het reguleren van de Prove di Notte was een juiste beslissing, gezien de situaties waarin deze plaatsvonden vanaf de jaren zeventig tot begin jaren negentig steeds moeilijker werden voor het gemeentebestuur; vooral door de groter wordende druk van dierenactivisten.