De regels voor de toewijzing van paarden.

Nadat we eerder de reglementen bespraken met betrekking tot de presentatie van de paarden en de batterie is het nu tijd om de toewijzing te bespreken, alsook de regels die de contrade moeten respecteren van zodra ze een paard toegewezen kregen.

Artikels 45 en 46 bepalen de keuze van paarden. In het Palazzo Pubblico wordt een bijeenkomst gehouden waaraan de burgemeester en een secretaris, de Deputati della festa, de gemeentelijke dierenarts (die verantwoordelijk is voor het geven van een technisch advies over elk paard), de mossiere (die alleen informatie en technische opinies mag geven) en uiteraard de 10 kapiteins. Deze laatste zijn de enige met stemrecht.

In overeenstemming met artikel 45 kan verzocht worden dat diegene die eigenaar is van één van de te bespreken paarden uitgesloten wordt van de vergadering rond dat paard. De paarden worden individueel besproken in de volgorde van presentatie en indien nodig wordt er gestemd, dat kan op verzoek in’t geheim. Van zodra de paarden gekozen zijn krijgen ze een nieuw nummer van 1 tot 10.

Aan het einde van de vergadering worden de niet gekozen paarden één voor één afgevoerd naar de paardenwagens op de Piazza del Mercato. De tien gekozen paarden krijgen dus een nieuw nummer aan het hoofdstel en worden in 10 daarvoor voorziene boxen voor het stadhuis geleid. De manier waarop de assegnazione plaatsvindt staat beschreven in artikel 48. De loting vindt plaats op een speciaal ingericht en verhoogd podium zodat alles duidelijk zichtbaar is voor het publiek. Voor het podium nemen de in de kleuren van de wijken geklede “geluksbrengers” plaats. Pas sinds 1936 vindt dit in een openbare ruimte plaats. Eerder werd de ceremonie gehouden in de Cortile del Podestà. Hier waren slechts enkelingen aanwezig. (het stadsbestuur, de kapiteins en de stalmannen). De contradaioli wisten pas welk paard ze geloot hadden als dit het stadhuis verliet met hun stalman.

Artikel 49 regelt alles wat er met het paard gebeurt na toewijzing aan een contrada. Zo wordt het overgedragen aan de desbetreffende wijk. Deze verkrijgt het recht om het alleen te gebruiken voor de doeleinden en op de manieren die zijn vastgelegd in deze het reglement. Ze nemen de verplichting op zich om voor het paard te zorgen. Men moet een stal voorzien en eten. De Contrada blijft echter volledig vrijgesteld van elke aansprakelijkheid ten aanzien van wat er met het paard kan gebeuren tijdens de uitvoering en als gevolg van alle prove en de Palio. Daarnaast ook voor elke vorm van overmacht die zou kunnen voorvallen terwijl het paard overgedragen is aan de wijk.

Daartegenover staat echter dat een contrada zou kunnen uitgesloten worden voor een periode van één tot drie jaar mochten ze het paard opzettelijk verwonden of slecht behandelen. De contrade zijn verplicht deel te nemen aan de prove en de Palio met het paard dat hen toegewezen is. (art. 50.1) . Niemand kan aanspraak maken op een vervaging ervan om welke reden dan ook. Mocht het paard zich blesseren of erger sterven, dan is de contrada wel verplicht om deel te nemen aan de Corteo Storico; het recht om deel te nemen vervalt dan. Een wijk die het toegewezen paard toch zou vervangen riskeert een uitsluiting van 10 jaar aan elke Palio, ook de Straordinari. Daarenboven zullen de verantwoordelijken van de wijk strafrechterlijk vervolgt worden.

Verder wordt de Contrada die het paard heeft veranderd of vervangen onder geen beding mogen deelnemen aan de Palio. Artikel 83 herinnert ten slotte eraan “dat de Contrade, om welke reden dan ook (behalve als het er fysieke problemen worden vastgesteld door de dierenarts) hun paard niet mogen terugtrekken uit de Palio. De contrada die dit zou doen wordt onmiddellijk uitgesloten voor deelname aan de volgende twee Palio’s. We herinneren ons de Palio della Pace in 1945 waar Tartuca besloot om zich terug te trekken uit protest tegen de beslissing van Mossiere Pini. De koers werd gereden met 9 wijken. In eerste instantie kreeg Tartuca de straf opgelegd maar even later besloot de burgemeester om dit terug in te trekken omdat het einde van de oorlog gevierd diende te worden en rust moest brengen in de stad.