De regels rond de presentatie van de paarden en de batterie

1676 was een keerpunt in de geschiedenis van de Palio. De Biccherna, die de Palio inrichtte besliste om alle wijken, ook de minder welvarende, dezelfde kans te geven op een overwinning. Ze introduceerden de loting van de paarden. Voorheen mochten wijken zelf een paard kiezen. Hoofdstuk IV van het huidige reglement gaat over alle fasen van de presentatie, de selectie en de toewijzing van paarden.

Artikel. 37, vanaf de vijfde alinea, regelt de previsite en duidt de verschillende taken van de veterinaire commissie. Om aan de tratta deel te nemen, moeten de paarden eerst enkele stappen doorlopen. De laatste fase is de veterinaire keuring waarbij de eigenaars hun paard schriftelijk dienen in te schrijven. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een commissie van dierenartsen aangewezen door de gemeenteraad. Paarden die de keuring overleven zullen dan ingeschreven moeten worden voor de tratta, de ochtend zelf. Uit de lijst ingeschreven paarden maken de kapiteins van de 10 deelnemende wijken batterie waarin de paarden zullen rijden.

Tegenwoordig worden door het grote aantal ingeschreven paarden ook Prove Regolamentate gereden de dag voor de tratta. Het reglement zegt hier echter niets over. Deze prove werden geregulariseerd door de stad. Tot 1991 gebeurde dit nog op de oude, bijna romantische manier waarbij eigenaars ‘in het geheim’ met hun paarden de stad inreden om enkele rondjes te lopen rond de Piazza. Tegenwoordig gebeurt dit onder toeziend oog van de stad bij dageraad op 28 juni en 12 augustus. In juli wordt er ook op 27 juli gereden omwille van het grote aantal paarden. Men wil dan ook paarden die eigenlijk te jong zijn een kans geven om de Piazza te leren kennen. Sinds 2018 worden paarden die niet komen opdagen voor deze prove uitgesloten voor de Palio erna.

Volgens artikel 38 moet de presentatie van de paarden plaatsvinden op de ochtend van 29 juni en 13 augustus op het vastgestelde tijdstip (tussen 6.30 en 7.30 uur). Dit dient te gebeuren in aanwezigheid van een afgevaardigde van de gemeente, bij gestaan door een secretaris en de gemeentelijke dierenarts. Daarnaast zijn ook de Deputati della festa aanwezig alsook de kapiteins van de 10 deelnemende wijken. Elke eigenaar is zelf verantwoordelijk voor de risico’s en gevaren die zich kunnen voordoen tijdens de batterie. De paarden mogen enkel uitgerust zijn met teugels. Eenmaal geregistreerd, is het paard beschikbaar voor de gemeentelijke administratie en kan het niet meer worden ingetrokken door de eigenaar. De gekozen paarden, eenmaal toegewezen door het lot, blijven in gebruik van de contrada tot aan de Palio. Het winnende paard blijft daarnaast ook de volgende dag ter beschikking van de contrada voor de overwinningsstoet. Bij de registratie worden de paarden gemarkeerd met een nummer dat op de dij wordt geschilderd. De keuze van de tien paarden die zullen toegewezen worden, vindt plaats na de proefwedstrijden, de zogenaamde batterie, waarbij dezelfde regels worden toegepast als voor prove en de Palio (art. 41). De paarden moeten worden bereden door fantini die meerderjarig zijn en die geen straf hebben uit vorige Palio’s. Ze zullen een wit jasje en een helm moeten dragen in de kleuren van de Balzana (wit/zwart). De helmen vervangen sinds 1991 de stoffen petten.

De batterie worden samengesteld door de 10 kapiteins van de deelnemende contrade op de manier die zij het meest geschikt achten voor het doel (art. 42.1). Ook voor de batterie rijden de paarden zonder zadel. Deze regeling, die vandaag misschien vanzelfsprekend lijkt, werd pas in 1920 ingevoerd. Daarvoor was het niet ongewoon om fantini te zien rijden met alle mogelijke middelen die het hen makkelijker konden maken. Een paard kan ook gevraagd worden om meerdere keren te rijden als de kapiteins dit nodig achten. Artikel 40 voorziet ten slotte in een regel die vandaag nutteloos lijkt, maar die in een niet zo ver verleden zelfs bijna werd toegepast (in augustus 1948 werden bijvoorbeeld nauwelijks 11 paarden gemarkeerd, met grote moeite): als het aantal gepresenteerde paarden minder is dan tien kan de gemeente paarden opvorderen om aan de benodigde 10 te geraken. Ook hiervoor is een vergoeding voorzien, rekening houdende met de vergoeding die andere eigenaars krijgen.