Eerste update van de Palio van 16 augustus 2022

Binnen minder dan 2 weken is het de tweede Palio van het jaar en mogelijk volgt er nog een derde post-COVID Straordinario in september. Hoge tijd voor een eerste update over Cavalli en fantini.

1-Cavalli.

De Palio van 2 juli heeft veel emoties losgemaakt in Siena van ontgoocheling en afgrijzen en ontevredenheid. Vooreerst het feit dat de eigenaars van toppaarden werden betaald door de grote contrade om deze paarden niet aan te bieden op de verplichte voorafgaandelijke keuring door de veeartsen van de stad. Een oude bekende strategie met als doel met hun geld de topfantini te engageren die dan het verschil moeten maken, en die overigens steeds mislukt omdat zelfs met mindere paarden er altijd een kwalitatief verschil is, zoals opnieuw is gebleken op 2 juli.

De dreiging met de wijziging van artikel 46.

Meerdere kenners suggereren als oplossing het dreigement door de burgemeester van Siena, als behoeder van het feest, om artikel 46 van het reglement van de Palio te wijzigen dat zegt: “de beslissing betreffende de keuze van paarden wordt door de capitani getroffen bij eenvoudige meerderheid.” De burgemeester zou op 13 augustus bij de keuze moeten dreigen dit artikel te wijzigen en de beslissing in handen van de burgemeester te leggen. Dit is trouwens reeds gebeurd op 13 augustus 1993 door de toenmalige burgemeester Piccini toen de capitani toppaard Pytheos niet wilden kiezen.

Uiteindelijk werd Pytheos gekozen met 6 tegen 4, overigens zonder resultaat omdat Pytheos niet in vorm bleek te zijn.

Niet straffen van de paarden, wel van de eigenaars.

Het probleem van uitsluiting van de toppaarden geschiedt echter reeds voor 29 juni of 13 augustus wanneer de eigenaars, betaald door de grote contrade, hun paarden niet aanbieden op de voorafgaandelijke keuring. Hoe dat oplossen? Niet door het straffen van de paarden met eeuwige uitsluiting, maar door het treffen van de eigenaars die het spel niet correct spelen. Maar hier botsen we op de quasi ondoordringbare muur van de wet. Hoe kan men eigenaars voor de rechtbank schuldig doen verklaren voor het niet respecteren van een spel zoals de Palio?

De uiteindelijk lijst van inschrijvingen voor de keuring.

Zoals door ons voorspeld bij de analyse van de Palio van 2 juli zijn alle toppaarden nu wel ingeschreven op Rocco Nice, winnaar in 2018. Reeds in juli was er twijfel over de conditie van dit paard.

Zijn dus ingeschreven: 3 gewezen winnaars Remorex en Tale e Quale en Zio Frac, en 2 sterke niet-winnaars Violenta da Clodia, afgewezen in juli, en Viso d’ Angelo, en 6 paarden met ervaring Schietta, Reo Confesso, Tabacco, Rombo de Sedini, Solo Tue Due en Volpino. Voldoende om een lot te kiezen met klasse en ervaring.

Natuurlijk moeten ze nog aangeboden worden op de keuring, goedgekeurd worden en gekozen op 13 augustus. Maar het panorama ziet er gunstiger uit. Wat we niet meer willen zien zoals op 29 juni is een contrada die tevreden is en 9 contrade die in stilte de Piazza verlaten. Zo creëert men geen feest met een spanning en een uitgelatenheid die alleen maar groeit naar 16 augustus toe.

2-Fantini

Wie mogelijk niet?

Ik heb nooit voordien zo’n moordende kritiek gehoord op fantini als op 3 juli door Mazzoni, al ruim 45 jaar eigenaar-presentator van Canale3, de Sienese Paliozender bij uitstek, toen hij enkele fantini, zonder namen te noemen, verzocht een ander beroep te zoeken. De conclusie van een stelling die we al enkele jaren voorhouden: het gebrek aan goede, vooral jonge beloftevolle fantini.

Ingewijden vermoeden dat 4 fantini mogelijk de rekening gaan betalen:

  • Andrea Coghe omdat hij de kans zag als rincorsa met zijn paard tegen de Verrocchio of startersgestoelte te rijden. Nooit gezien.
  • Mula die met 50 meter achterstand in de tweede San Martino zijn paard zo roekeloos stuurde dat beiden ten val kwamen.
  • Enrico Bruschelli die voor Lupa een kleurloze koers reed.
  • Manucci die op kop vertrok als rincorsa maar verkeerde trajecten reed zodat Atzeni hem gemakkelijk kon passeren.

Het is mogelijk, maar misschien krijgen ze de spreekwoordelijke allerlaatste kans.

Atzeni strategisch in een zetel.

Het allerbelangrijkste is dat Atzeni strategisch de Palio van 16 augustus volledig kan beheersen. Op 2 juli stond hij alleen tegen allen en toch won hij de Palio door een meesterwerk van durf, inzicht en rijkunst. De deuren van 7 contrade waren voor hem gesloten door andere, verkeerde relaties. In Istrice en Leocorno had hij geen zin omdat hun rivalen meededen en dus bleef alleen Drago over waarvoor hij ook heeft gewonnen.

Nu liggen de kaarten helemaal anders. Atzeni is de eerste keus van liefst 6 contrade en zelfs Civetta hoopt in stilte op hem. Misschien zal hij Leocorno en Civetta en Tartuca en Nicchio vermijden omdat hun rivalen meedoen en daarvoor schrikt hij terug na de traumatische ervaring van voor enkele jaren toen hij als grote favoriet voor Nicchio van zijn paard werd getrokken door Columbu, de killer van Valdimontone. De deuren van Giraffa en Selva en Onda staan wagenwijd open, 3 contrade waarvoor hij reeds heeft gewonnen. De 4 andere contrade zullen niet noodzakelijk tegen hem rijden omdat ze op hem rekenen in de toekomst.  Bovendien zal hij alles doen om zijn “vriendjes” Arri en Putzu en zelfs Sanna strategisch te plaatsen als fantini die het hem niet moeilijk zullen maken.

En wat met zijn grote rivalen Bartoletti en Zedde?

Lupa zonder rivaal Istrice wil beiden graag engageren mits een competitief paard. Hetzelfde geldt voor Valdimontone en Chiocciola maar zij moeten rekenen met hun rivalen Nicchio en Tartuca. Delicater is Leocorno die een goede relatie hebben met Atzeni maar deze deur is niet gesloten. Ook Civetta zou naar Zedde kijken.

De strategie van Nicchio en Chiocciola en Tartuca.

Zeer problematisch is de positie van een grote en zeer hongerige contrada zoals Nicchio die zo graag Atzeni zouden willen, maar durft hij? En wat als hij niet wil? Een fantino van tweede garnituur? Zeer nauwkeurig op te volgen, en Chiocciola is een vergelijkbaar geval.

Hardnekkige geruchten zeggen dat Tartuca na hun geweldige serie van overwinningen zuiver defensief zouden rijden tegen Chiocciola met Pusceddu als killer.

De comeback van de Oude Meester Gigi Bruschelli.

Een ander gerucht ziet de comeback van de oude meester Gigi Bruschelli voor Chiocciola, vooral door het gebrek aan valabele fantini . Waarom? Om te winnen? De jaren hebben hun sporen nagelaten bij Bruschelli. Om Atzeni te blokkeren? Bruschelli ziet dat wel zitten, maar wat is het voordeel voor Chiocciola.

Met zijn onwaarschijnlijke kennis van het spel is hij wel in staat om de Palio in de “juiste” plooi te leggen, d.w.z. een contrada zodanig te bevoordelen dat alle fantini een “juiste vergoeding” krijgen. Dit zou een sleutel kunnen worden in een gecompliceerde startprocedure.

Een boeiende Palio?

De alles overheersende vraag is of Atzeni na zijn een-tegen-allen in juli nu ook zijn strategisch voordeel optimaal kan omzetten in een tweede zege.

Het zou dus een formidabele Palio kunnen worden op voorwaarde dat alle toppaarden passeren op 13 augustus, in contrade belanden waardoor een zeer ingewikkeld kluwen ontstaat, d.w.z. dat Bartoletti en Zedde aan hun trekken komen en Nicchio en/of Chiocciola een kans ruiken om een einde te maken aan hun ellende, geen overwinnen sedert 1998 en 1999, zodat we een Palio krijgen die zich maar zeer geleidelijk laat ontcijferen, eigenlijk pas tussen de touwen vanaf 19 uur op 16 augustus.

Buon Palio.

 

Jan Gilliams