La bandiera verde – wat voorziet het reglement als het regent

Zoals sommigen onder jullie weten speelt de regen soms een ongewenste hoofdrol tijdens de Quatro Giorni. Sinds 2010 werden er in 5 verschillende palio’s 11 prove afgelast omwille van de regen. Zo werd de Palio van 16 augustus 2015 pas de dag later gereden omwille van diezelfde reden. Voor de Straordinario van 17 september 1972 werd er omwille van de regen geen enkele prova gereden. Dit is nooit eerder of later nog gebeurd.

Artikel 53 van het Palio-reglement stelt dat “indien de piste als gevolg van regen niet te bereiden of gevaarlijk is, de burgemeester, na de niet-bindende mening van de technische diensten van de gemeente, bij machte is om de prova uit te stellen of te annuleren. De genomen maatregel wordt aan het publiek medegedeeld door een vlag die uitgehangen wordt op één van de drie verdiepen van het Palazzo Pubblico. Indien de prova uitgesteld wordt zal een witte vlag uitgehangen worden, in het geval van annulatie een groene.

Een andere bijzonderheid is dat het uitstellen van de batterie en de tratta ook kan leiden tot het annuleren van één of meerdere prove. Zo geschiede in juli 2017. De batterie werden in de vroege namiddag gereden en pas in het tweede deel van de namiddag werden de paarden verloot. Hierdoor werd de prova van die avond geannuleerd omdat er te weinig tijd zat tussen de assegnazione en de prova. De tweede alinea van artikel 44 stelt dat “in geval van regen alles kan uitgesteld worden tot een geschikter tijdstip dezelfde dag, of zelfs de dag nadien. Een beslissing hierover wordt genomen door de burgemeester na overleg met de kapiteins.

In de recente geschiedenis van de Palio gebeurde ditzelfde ook in augustus 1969, in juli 1988 en in augustus 1999. Hierover lezen we in de eerste alinea van artikel 34 het volgende: “de presentatie van de paarden, de keuze en de toewijzing van de paarden aan de contrade moet plaatsvinden ten laatste de ochtend van de derde dag voor de Palio, zowel bij de gewone als de straordinario.

De vraag rijst dan wat er moet gebeuren als de tratta wordt uitgesteld tot de volgende dag. In het recente verleden gebeurde dit voor de Palio van 16 augustus 2002. Enkele Sienezen eisten toen dat de Palio zou worden uitgesteld naar 17 augustus om de Quatro Giorni te respecteren. Door de hevige regenval werden de gemeentelijke arbeiders zelfs gedwongen om de piste volledig te verwijderen en opnieuw aan te leggen. Hierdoor werd de tratta zoals gezegd uitgesteld naar 14 augustus. Als argumenten tegen de ‘betogers’ werd artikel 1 ingeroepen waarin staat dat de Palio gereden wordt op 2 juli en 16 augustus. In de jaren 90 werd de Palio 3x uitgesteld tot de dag erna. Twee maal omwille van de regen en een te gevaarlijke piste bij gevolg, de andere keer omwille van de duisternis. Uiteindelijk is het ook in dat geval aan de burgemeester om een beslissing te nemen. In geval van regen in overleg met de kapiteins, in het andere geval in overeenstemming met de veiligheidsdiensten.