Nieuw reglement Palio voorgesteld

Op vrijdag 28 mei werd in de Entrone van het Palazzo Comunale het nieuwe Reglement voor de Palio gepresenteerd door burgemeester De Mossi.

Veel innovaties werden geïntroduceerd met de herziening uit 2019 maar konden helaas nog niet toegepast worden omwille van de covid-19 pandemie. Enkel artikelen 37 en 38 werden reeds tot uitvoering gebracht gezien deze als experiment gezien werden. Deze artikelen zorgen ervoor dat de kapiteins reeds vanaf de previsite betrokken zijn bij de keuze van de paarden die al dan niet voorbestemd zijn de Palio te rijden. Dit werd reeds gedaan voor de palii van juli en augustus 2019.

Wat paarden betreft, zijn de vernieuwingen belangrijk; zowel wat betreft de nieuwe bepalingen rond de previsite (artikel 37) als voor de invoering van de verplichting dat de kapitein de naam van de dierenarts die voor het hen toegewezen paard zal zorgen toevertrouwd aan de stad Siena (artikel 17).

De Commissie voor de herziening van het reglement was ook gestart met de herziening van artikel rond de voorwaarden van het verzoek om een Palio Straordinario in te richten. Dit leidde in 2018 tot een interessant burgerdebat.

De belangrijkste veranderingen zijn misschien die met betrekking tot de giustizia paliesca. Er is namelijk besloten dat anonieme documenten, foto’s en films niet kunnen worden gebruikt in het verslag van de Deputati della Festa. Daarnaast hebben de contrade enkel het recht om de commissaris documenten en stukken te sturen voor hun eigen verdediging en geen andere omstandigheden te benadrukken. Bovendien is de sanctieprocedure gewijzigd, waardoor een nieuwe fase is ingevoerd, namelijk de gemotiveerde betwisting van de beschuldigingen door de commissaris, waarop contrade en fantini kunnen antwoorden door de indiening van de procedure zonder dat ze een voorstel gekregen hebben van een daadwerkelijke sanctie.

Voor de fantini werd ook een waarschuwing (diffida) ingevoerd voor het geval het gemeentebestuur van mening is dat het gedrag van de fantino een onafhankelijke keuze was met betrekking tot de instructies van de kapitein en / of zijn curatoren of assistenten.

In de marge van de presentatie van het nieuwe Reglement van de Palio werd de publicatie van de Ufficio Palio gepresenteerd onder de naam : “Manuale per la sicurezza del cavallo da Palio” (Handleiding voor de veiligheid van het Palio paard). Via deze handleiding wil men vooral blijven inzetten op de bescherming en veiligheid van het paard, en dit zo goed mogelijk bekendmaken. Het nieuwe boek moet hierbij helpen.

De Commissie voor de herziening van het reglement bestond uit :

Burgemeester – Avv. Luigi De Mossi – Presidente

Rettore Magistrato delle Contrade – Dott. Claudio Rossi

Rappresentante Magistrato delle Contrade – Dott. Marco Fattorini

Rappresentante Magistrato delle Contrade – Dott. Massimo Castagnini

Presidente Comitato Amici del Palio – Sig. Emiliano Muzzi

Consigliere Comunale – Dott. Pierluigi Piccini

Consigliere Comunale – Dott. Luca Micheli

Consigliere Comunale – Dott. Carlo Marsiglietti

Consigliere Comunale – Sig. Paolo Salvini

Partecipa come organo tecnico il Segretario Generale – Dott. Michele Pinzuti