De beslissing die gisteren werd genomen bestond er in dat men ging proberen twee nieuwe data te vinden om de twee “gewone” Palio’s te organiseren in uitgesteld relais. Ook de hypothese van een Straordinario is nog niet uitgesloten. Burgemeester De Mossi zei dat de definitieve beslissing over de Palio rond half juni zal worden genomen. We proberen hier de 3 mogelijke scenario’s samen te vatten die zich over ongeveer twee weken zouden kunnen voordoen.

Annulering van alles: in dit geval zou dezelfde situatie van vorig jaar zich voordoen waarbij de epidemie en de gevolgen ervan zouden leiden tot de annulering van de twee Palio’s en ook de optie van een Palio Straordinario zou elimineren. Het zou dus het tweede opeenvolgende jaar zijn zonder Palio. Hier vind je een artikel over de geannuleerde Palio’s in de geschiedenis van de Palio.

Het organiseren van de twee reguliere Palio’s maar op een andere datum: in dit geval zou de Palio van 2 juli eind augustus worden gehouden en de Palio van augustus eind september. De situatie zou dus hetzelfde zijn mocht het eerste plan van vorig jaar had kunnen doorgaan (toen schoven ze 22 augustus en 26 september naar voren als mogelijke data). In “juli” zouden Valdimontone, Istrice, Leocorno en Lupa mogen deelnemen waardoor er 6 contrade moeten worden geloot omwille van de diskwalificatie van Nicchio, Oca en Tartuca. In “augustus” zouden Tartuca, Lupa, Giraffa, Civetta, Leocorno, Nicchio en Valdimontone mogen deelnemen en zouden er drie worden uitgeloot (zoals gewoonlijk). Hier vind je de lijst met uitgestelde Palio’s.

De organisatie van een Palio Straordinario: In het geval van definitieve annulering van de twee gewone Palio’s, kan een poging worden ondernomen om een ​​Palio Straordinario te organiseren. In dit geval moeten er ten minste 10 Contrade ja stemmen voor de organisatie van een Palio. Daarna worden er 10 wijken geloot uit de ja-stemmers. Het reglement schrijft echter voor dat een aanvraag tot organisatie van een Straordinario dient aangevraagd te worden voor 31 maart; maar “het is mogelijk om af te wijken van de deadline van 31 maart in het geval van buitengewone en uitzonderlijke gebeurtenissen en gebeurtenissen die zich hebben voorgedaan na die datum”. Het einde van de pandemie en de terugkeer naar het normale zou hier ons inziens wel in passen. Tot slot kan je een lijst met alle Palii Straordinari vinden.