Schorsing, annulering of Straordinario : vandaag het besluit van de gemeenteraad

Vandaag beslist een extra zitting van de gemeenteraad van Siena om 15u00 over de Palio 2021. Het is dan ook een cruciale dag voor Siena en zijn Palio. Enerzijds bestaat het risico om de Palio’s voor het tweede opeenvolgende jaar te annuleren, anderzijds om de situatie van onder andere de vaccinatie af te wachten en de beslissing uit te stellen (en in tussentijd van 2 juli en 16 augustus afwijkende data te beslissen).

Burgemeester Luigi De Mossi, na de ontmoeting van vorige week met de magistraat, de priors en de kapiteins (waaruit het voorstel om de data van de Palio’s uit te stellen kwam), zal vanmorgen de prefect en de quaestor ontmoeten om opnieuw te horen wat er momenteel vanuit regelgevend oogpunt kan en mag wanneer de situatie verbetert. Vervolgens staat een vergadering op het programma met de fractieleiders van de partijen om zo een poging te ondernemen om een unaniem document op de gemeenteraad te brengen.

Om 15 uur komt de volledige gemeenteraad bijeen in de Italo Calvino-zaal van de Santa Maria della Scala om een ​​besluit te nemen. Er zijn drie opties : de beide Palii uitstellen (die van juli naar eind augustus en die van augustus naar eind september); definitieve annulering (zoals vorig jaar); en tot slot de mogelijkheid van een Palio Straordinario. We kunnen wel van één ding uitgaan : op 2 juli wordt er niet gereden gezien de estrazione normaal gisteren had moeten plaatsvinden. De vraag is dus vooral of de mogelijkheid behouden zal blijven of er dit jaar tufo op de Piazza del Campo zou liggen.

Het annuleren van de Palio van juli en het rijden van die van augustus is geen optie gezien ze zich dan vastlopen in de procedures rond schorsingen en diskwalificaties. Een Palio er tussenuit halen zou willen zeggen dat deze opschuiven of zich verplaatsen van de palio van juli naar die van augustus.