Nieuwe mix van tufo in aankomst

De voorbije week werd op de Piazza del Mercato zoals eerder bericht getest met een samenstelling van tufo met oog op de Palio Straordinario van eind oktober. Men simuleerde regenbuien om dan droogtijden te meten maar ook om te weten te komen hoe, wanneer en hoeveel men nog zou moeten sproeien om een goede kwaliteit van piste te creëren. Dit gebeurde met overschotten van zand dat gebruikt werd voor de Palio van augustus.

Er werden granulometrische analyses gedaan om te weten te komen welke korrelverdeling men best gebruikte. Ondertussen werd een nieuwe samenstelling aangekocht en deze zal de komende dagen gelegd en getest worden.