Palio 2023: de situatie na het uitspreken van de straffen

Laten we, na de formalisering van de sancties voor contrade en fantini, de situatie voor de twee koersen van volgend jaar, 2023, samenvatten.

Palio 2 juli 2023: Aquila, Giraffa, Selva, Onda, Nicchio en Tartuca nemen sowieso deel. Omwille van de diskwalificatie van Oca (die deze Palio normaal zou gelopen hebben waardoor deze als laatste diskwalificatie dient) worden er 4 contrade geloot. Indien Civetta uitgeloot wordt al deze vlag op de bovenverdieping van het Palazzo Pubblico geplaatst worden waardoor er één van hun twee schorsingen zal vervallen. Ook Giosuè Carboni detto Carburo zal deze Palio missen omwille van schorsing.

Palio 16 augustus 2023: Aquila, Bruco, Drago, Istrice, Oca Pantera en Torre zullen deelnemen. Voor het eerst sinds lang zullen er opnieuw ‘slechts’ drie contrade geloot worden. Net als in juli zal Civetta indien geloot een schorsingsdag uitzitten.